"האם יש בה עץ אם אין"
"האם יש בה עץ אם אין"

אחת הבקשות של משה רבינו מן המרגלים, לבדוק "האם יש בה עץ אם אין" (במדבר יג ב). מסביר רש"י "האם יש בארץ אדם כשר שיגן עליהם בזכותו?" גם הרמח"ל זצ"ל כותב "ראוי לכל חסיד שיתכוון במעשיו לטובת דורו כולו – ומוטלת עליו מצוה להשתדל לזכות, לכפר, להתפלל וללמד סנגוריא – על הדור כולו.  צדיק כזה מגן על דורו וכל דור אוכל מפרותיו שנאמר "אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו" (מסילת ישרים פרק יט).

הרב קוק זצ"ל, האוהב הגדול, הרועה הנאמן של דורו ושל כל הדורות הבאים אחריו, הוא בבחינת העץ המגן על הדור, אשר את פרותיו המתוקים, בצורת שפע האורות שהוריש לנו ולדורות הבאים אחרינו, יש לנו לטעום בבחינת "טעמו וראו כי טוב ד'."

נכון לעכשיו, דורנו דור התחייה ודור קיבוץ הגלויות, דור שיש בו אורות רבים וצללים לא מעטים. דור שמורכב לכאורה מהרבה ניגודים והפכים, דעות שונות ותרבויות שונות, זרמים ותת זרמים חברתיים, דור שנמצא בתהליך של גיבוש לאומי תוך כדי מאבקים פנימיים. דור כזה זקוק מאוד להדרכתו ולאורותיו של הרב קוק זצ"ל, שזכה להקיף את כל הדור באהבתו ושידע והכיר באחריות המוטלת עליו להגן ולהיטיב לכל דורו. ואכן זכה הרב קוק זצ"ל, שממשיכי דרכו ולומדי משנתו, הולכים ומתגלים ותופסים יותר ויותר מקום בעל השפעה מרכזית על הדור. בנו הרב צבי יהודה זצ"ל, המוציא לפועל את מחשבותיו, דבריו וכתביו, זכה עוד בחייו להעמיד אלפים ורבבות, הלומדים והולכים לאורו של אביו, ומקדשים שם שמים בהליכותיהם ובמסירות נפשם למען עמם וארצם.

הרב זצ"ל היה בבחינת – תופח על מנת להתפיח. אנו עדים לתופעה מופלאה וייחודית בדורנו, שלומדי משנתו של הרב השותים את המים הטהורים של מעיינותיו, הם בעלי כוחות יצירה רוחניים מיוחדים. תלמידיו ותלמידי תלמידיו, ותלמידיהם, היינו, כבר דור רביעי, כותבים מאות ספרים בכל מקצועות התורה בהלכה, בפרשנות, בהגות, במחשבה, בנגלה ובנסתר. כמדומני שאין בדורות האחרונים עוד אדם בעל שיעור קומה עם השפעה אדירה, שכוח יצירתו שלו ושל תלמידיו לדורותיהם, כה גדולה, ועוד היד נטויה.

אשרינו מה טוב חלקנו וחלקו של דורנו, שאנו זוכים לפרותיו המתוקים וצלו הטוב של הרב קוק זצ"ל, כעץ החיים של דורנו, המגן ומלמד זכות על דור שלם.

מהמצפה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"