הצבעת אי אמון אזרחית
הצבעת אי אמון אזרחית

בית המשפט הגבוה לצדק בישראל השיג הישג חשוב. הוא הראה לכל אזרחי ישראל שמילה שלו היא מילה.

ממש כמו שנאמר במגילה "וכתב אשר נחתם בטבעת המלך אין להשיב" כך גם פסק דין חלוט של בית משפט שאמור לדאוג לצדק וזכויות הפרט בפני השלטון לא ניתן להשיב גם אם אין אף פרט שנפגע על ידי השלטון, ואם היה מישהו שנפגע על ידי אזרחים שבנו ביתם בתום לב,  ודאי היה שמח לקבל את ההצעות הנדיבות שהעלו בעלי הבתים הנפגעים.

בית המשפט הגבוה לצדק גם לא היה מוכן לקבל פתרון הגיוני שמבטיח את רכוש הבעלים העלומים על ידי הרס חלקי בלבד. כל בר דעת ובעל הגיון בריא מבין שהצדק לא צבר מניות ביום מוזר זה

בו נגרם עוול לאזרחים רבים. האם בית המשפט ביסס את סמכותו ביום זה? האם באמת מילה שלו היא מילה? האם מניותיו של המוסד הפולש הזה עלו או ירדו? לפי כל הסימנים רב הציבור מבין שבית המשפט חרג מתפקידו והפך לכלי פוליטי תחת מסווה של שלטון החוק.

לכן, בעיני אזרחים בעלי הגיון, משוחררים משעבוד לסדר יום פוליטי מאוד מובהק של שיתוף פעולה עם השמאל האנטי ציוני, אמון הציבור בבית המשפט העליון ספג היום מהלומה קשה. נכון, למען שמירת הסדר השלטוני, צריך לקיים פסק דין חלוט.

לכן מי שביצע את גזר הדין הלא צודק הוא לא מי שאיבד מניות. על פי העקרון "הפה שאסר הוא הפה שהתיר" עקשנותו של בית המשפט העליון לא לקבל הצעות לפתרון הבעיה המומצאת ולהרוס גם חלקי בתים שניצבים על אדמות מדינה היא מהות הבעיה.  

כוחם של פסקי דין של שופטים נובע רק מאמון הציבור ונכונותו לקבל את הכרעתם של השופטים כאנשי צדק חסרי הטיה. תקדימים של אותו בית משפט בדונו באזרחים ממגזרים אחרים מהווים ראיות רבות לכך שכאן יש הטיה ברורה. לכן, השבר הנוכחי הוא קריאת כיוון לציבור לאותת לנבחריו שבית המשפט העליון הנוכחי פשט את הרגל.

נאמנות לו, שהיא שארית הנאמנות שרכשו דורות השופטים שקדמו לפרופ' אהרון ברק, אינה רלבנטית למוסד הזה במתכונתו הנוכחית. הגיע הזמן לחסום אותו בחוק או לפזרו. כל אורגניזם חי בנוי כך שאם יש בתוכו תאים שסרחו ועושים דין לעצמם, הם מובלים אחר כבוד למיחזור ותאים בריאים אחרים, צעירים ותמימים, ממלאים את מקומם.

זהו תנאי הכרחי לקיום חיים בני קיימא, גם בית המשפט זקוק להחייאה. על האזרחים החרדים לשלטון החוק במשמעותו האמיתית, להשמיע קול גדול שיציל את שלטון החוק מידי אלה שעושים בו כבתוך שלהם.

הפוליטיקאים עדיין מגמגמים, עלינו האזרחים להבהיר להם שלא יקבלו אמון נוסף אם יתמידו במעילה בתפקידם לשמור את האיזון של הפרדת הרשויות והגנה על האזרחים. הם נציגי הציבור ועליהם החובה לפעול כדי לבלום את התהליך שהביא את בית המשפט למעמד דומה לזה של המלך אחשוורוש.