חשש מפיטורי אלפים מהתעשייה הביטחונית
חשש מפיטורי אלפים מהתעשייה הביטחונית

 הסכם הסיוע האמריקני שנחתם עם ממשלת ישראל בסך 38 מיליארד דולר ב-10 השנים הקרובות הינו בעל חשיבות גדולה. ואולם, ההסכם עתיד להקשות באופן ניכר על התעשיות הביטחוניות הישראליות, ובדגש על התעשיות הקטנות והבינוניות. 

הבעיה המרכזית נוגעת לביטול היכולת של משרד הביטחון להמרה שקלית מתקציב הסיוע האמריקאי, נתח תקציבי של כ-800 מיליון דולר, שמופנה כיום ברובו לרכש מהתעשיות הביטחוניות הישראליות. 

כמו כן, כבר משנת 2019 ישראל לא תוכל יותר לרכוש דלקים במסגרת הסיוע הדולרי, אלא באופן עצמאי ובשקלים, סכום של כ-300 מיליון דולר, שמוקצה מידי שנה למטרה זו, צפוי להיגרע מתקציב הרכש השיקלי של משרד הביטחון. אם לא די בכך, ארה"ב תדרוש מעתה לממש את כלל תקציב הסיוע על אדמתה שלה, בקניית שירותן של החברות האמריקאיות. 

גזרות אלו מבשרות כי המשק הביטחוני הישראלי עתיד להתמודד עם מספר משברים שישפיעו עליו בטווח הקצר והארוך, בניהם: סגירת מפעלים, גל פיטורים רחב היקף, אובדן עצמאות ביטחונית ופגיעה בקטר הטכנולוגי הישראלי.

התעשיות הבינוניות והקטנות יהיו הראשונות לסבול מגזרותיו של הסכם הסיוע החדש, שכן חלק נכבד מהכנסותיהן קשורות כיום בתקציב הסיוע האמריקני. כמו כן, מספר רב של תעשיות אלו משמשות כיום כמפעלי עוגן בפריפריה של מדינת ישראל, ומשכך פגיעה בהן תגרום לפגיעה קשה ואנושה בכלל תשתית התעסוקה באזור, שתעמיק את שיעורי האבטלה במדינה. 

החשש הכבד לסגירת מפעלים יפגע גם בזמינותה של התעשייה הביטחונית "לצו 8", במקרי חירום ומשבר בזמני מלחמה ומבצעים צבאיים. מהלך שיפגע בעצמאותו ובחוסנו הביטחוני של צה"ל שיהיה נתון לחסדי הממשל והתעשייה האמריקאית.

התאחדות התעשיינים צופה את סגירתם של כ-130 מפעלים בתעשייה ופיטורים של כ-9,000-22,000 עובדים במשק.

משרד הביטחון ומשרדי הממשלה האמונים על הנושא עובדים כיום על מנת לזהות את ההשפעות הצפויות כתוצאה מההסכם, עם זאת אין עוד פתרונות שמקודמים בשטח, והזמן עבור התעשיות הביטחוניות בייחוד הקטנות והבינוניות שזקוקות למענה עכשיו, הולך ופוחת. 

הנחת העבודה היא שהתעשיות הגדולות ידעו להתמודד עם גזרות ההסכם בין היתר על ידי שיתוף פעולה עם חברות בת שפועלות על אדמת ארה"ב. ולכן הבעיה העיקרית נוגעת לשרידותן של התעשיות הקטנות והבינוניות.

היום הקואליציה הפילה את הצעת החוק שלי שנועדה למנוע ככל האפשר מצב של אי וודאות העלול להשפיע על התנופה והפיתוח של התעשיות הביטחוניות בארץ. תכלית ההצעה היא להורות כי בכל התקשרות בדרך של מכרז שמוציא משרד הביטחון לתעשיות הביטחוניות הגדולות, תינתן עדיפות לתעשייה שבחוזה ההתקשרות תכלול התקשרות משנה עם עסק זעיר, קטן או בינוני בסכום השווה ל-20 אחוזים לפחות משווי העסקה או שווי ההתקשרות. 

בצורה זו נבטיח את המשך שרידותן של תעשיות אלו כבר היום. החוק שלי אמור היה להיות צעד אחד בפתרון רחב והכרחי ובהובלת משרד הביטחון. לצערי באין פתרון אנחנו עשויים להיכנס למורד תלול בו נמצא עצמנו עם חברות ביטחוניות נסגרות ונזק חמור לביטחון הלאומי של ישראל.