יחיד ומיוחד
יחיד ומיוחד

מובא בדברי רבותינו כי לו' נרות חנוכה הם כנגד לו' שעות שהאור של בריאת העולם האיר בעולם עד שעמד הקב"ה וגנזו. באור נרות החנוכה חבוי הניצוץ של האור הבראשיתי שבו נברא העולם.

אור זה בכוחו לגרש את חושך יוון, את חושך הגלות, זאת ועוד בכוחו לגלות את החבוי בתוכנו, את כוחותינו ולהוציאו מהכוח אל הפועל.

ביום "זאת חנוכה", אור זה מאיר ביותר, כפי שכתב האדמו"ר מגור, בעל ה"שפת אמת":

"כי יום האחרון, כולל כל הימים כמו שמיני עצרת, מאסף כל ימי החג הסוכות - כן בחנוכה. וע"י שהוא יום האחרון, קשה עלינו פרידות הימים טובים. לכן משאיר יותר הארה על כל השנה, ומתעורר בו נרות המנורה..."
והגאון מווילנא אף הפליג במעלת יום זה שסגולתו וכוחו הוא כיום הכיפורים.

מצוות נר החנוכה "נר איש וביתו", מצווה ייחודית שבה הבית הוא העומד במרכז, וממנו יוצא האור, אור המאיר בראשונה על יושבי הבית ולאחר מכן על כל הסובב אותם. עבודת החינוך בעיקרה היא להאיר את האור הקיים בכל אחד מבני הבית, כל אחד והאור המיוחד לו, כל אחד וכוחותיו.

עלינו כהורים וכמחנכים לחשוף את האור הזה גם אם לעיתים נראה כי הוא כבוי, גם אם נראה שאין סיכוי, עלינו להאיר ולחמם את לבבות הילדים, ליצור אווירה חמה ומאפשרת לכל אחד מבני הבית למצוא את עצמו ואת כוחותיו, את יכולותיו וכפי שכותב האדמו"ר רבי קלונימוס שפירא הי"ד: "צריכים המלמד והאב לחפש אחר איזה מידה טובה שיש בתלמיד, ולשבחו בה". עלינו להכיר את הילד ולתת ביטוי לטוב שבו, לחוזקות שיש לו.

בימים אלה תלמידים רבים מתחילים את הליך הרישום לישיבות ולאולפנות, עלינו כהורים להתמקד בחוזקות, בכוחות וביכולות של התלמיד ומהם ביחד עם התלמיד, לצאת למסע משותף, נעים ומתאגר למצוא את מקום הלימודים המתאים לו, השייך יותר אליו, גם אם בעיננו ההורים לא תמיד הבחירה תמצא חן בגלל סטיגמות או מסורת משפחתית של ישיבה מסוימת.

נרות החנוכה, דומים הם האחד לחברו, אך כל אחד עומד בפני עצמו, חנוכיה הנראית כאבוקה אינה כשרה, כל נר צריך להיראות יחיד ומיוחד, כל אחד מאיר את אורו הייחודי. כך גם ילדינו לכל אחד האור המיוחד לו, מי ביכולת לימודית מיוחדת, מי ביכולת רגשית מיוחדת, מי ביכולת עשייה מיוחדת כל אחד ויכולותיו, כל אחד בחוזקותיו.

יום "זאת חנוכה" וסגולתו נותנים לנו את הכוח לחשוף את הכוחות, לזהות היטב את הצרכים, לדייק את היכולות ויחד עם תפילה שהאדמו"ר מרוזין כתב שיום זה סגולתו בדוקה, נזכה להגיע להאיר את האור המיוחד של ילדנו, ואורו ילך וירבה עד שיאיר את העולם בתורה ומעשים טובים ובכל מלאכת הקודש.