דיני הפסקת חשמל בשבת
דיני הפסקת חשמל בשבת

"וַתִּזְנַח מִשָּׁלוֹם נַפְשִׁי נָשִׁיתִי טוֹבָה" (איכה ג,יז), אמר על כך רבי אבהו (שבת כה,ב) - "זו הדלקת נר בשבת". אך מה קורה כאשר בליל שבת, נוצר קצר חשמלי וכתוצאה מכך מפסק ההגנה שבלוח החשמל (הפיוז [=מאמ"ת] או הממסר-פחת) מנתק את כל החשמל בדירה, העלטה משתררת בכל הבית, וגם נרות השבת אפס כוחם?

עד לפני כמאה שנה, הימצאות בחושך היתה טבעית ורגילה לגמרי, כמו הקור בחורף והחום בקיץ, אך המצב השתנה לפני כמאה שנה כאשר ריבונו של עולם נתן דעת למקדמי הטכנולוגיה להנעים את חיינו ולהאיר את בתינו בערב. כל כך התרגלנו לחשמל כדבר המובן מאליו, עד שכאשר מתרחשת הפסקת חשמל מכל סיבה שהיא, הדבר מטריד מאד את מנוחתנו, עלול מאד לפגוע בתחושת הביטחון, ולעיתים אף לסכן חיי אדם כשבבית יש תינוקות, קשישים או חולים.

מה מותר, וכיצד נכון לנהוג כאשר קפץ מפסק ההגנה בארון החשמל ואין חשמל בבית?

כללי ההלכה - סגירת מעגל חשמלי בשבת

מבחינת חומרת איסור מלאכת שבת יש להבחין בין עצם סגירת המעגל החשמלי, ובין תוצאותיו - הפעולה שהמכשיר החשמלי מבצע. כאשר מדובר במכשיר חשמלי שיש בו אלמנט מתחמם ומתלהט (כגון תנור חשמלי או נורת להט כדו') מוסכם על כל הפוסקים שיש כאן תולדה של מלאכת מבעיר ולכן הפעלתו אסורה מדאורייתא (שהרי כידוע במלאכות שבת הן ה"אב והן ה"תולדה" אסורים מדאורייתא). אך כאשר מדובר על מכשיר שלא מבצע 'מלאכה' מתוך ל"ט אבות המלאכות, כגון מאוורר, נורת לד, מקרר וכדומה - מוסכם על רוב הפוסקים שהאיסור להפעילו על ידי סגירת מעגל חשמלי הוא רק איסור מדרבנן.

כללי ההלכה - 'מרבה בשיעורים'

התלמוד הבבלי במסכת מנחות מלמדנו שגם כשצריך לחלל שבת משום פיקוח נפש, צריך להיזהר שלא 'להרבות בשיעורים'. למשל כשיש צורך רפואי לקטוף שתי תאנים עבור חולה מסוכן, ועל העץ ישנם ענפים עם תאנה בודדת וענפים אחרים עם תאנים רבות עליהם - אסור לקטוף שני ענפים כדי שלא לבצע שני פעולות קטיף כאשר ניתן להסתפק באחת. ויתרה מכך משמע שם, שאם אפשר לקטוף ענף שעליו ישנן בדיוק שתי תאנים חובה לעשות כן ולא לקטוף ענף עם תאנים רבות, משום שגם אסור 'להרבות בשיעורים' (לפי התוס' זהו איסור דרבנן ולר"ן (ביצה יז,) הדבר אסור מהתורה).

כך גם לגבי הרמת מפסק הגנה חשמלי שקפץ בשבת. כאשר מדובר בפיקוח נפש ויש היתר להרים את המפסק, חובה לנתק לפני כן את כל מכשירי החשמל שאינם קשורים להטבת מצבו של החולה. יתירה מכך. ייתכן שהפעלת מכשירים רבים (שאינם נצרכים) בהרמת מפסק חמורה יותר, משום שאינה מוגדרת כ'ריבוי שיעורים', אלא כביצוע כמה מלאכות נפרדות בהנף יד אחד (ובדוגמא שבגמרא - כמי שקוצץ כמה ענפים הצמודים זה לזה בפעולה אחת).

שמא ייבעת

אדם מבוגר יודע לחיות בחשכה, ומסוגל להסתדר יפה כל הלילה, אך לא כך תינוק. תינוקות וילדים קטנים עלולים להיבהל ולהיכנס לחרדות בחשכה שאינם מורגלים בה, במידה שעלולה לסכן את בריאות נפשם (ראה שו"ע שכח,יג ובמשנ"ב). גם לקשישים החשיכה מסוכנת, שכן הם עלולים להיתקל חלילה בחפץ, ליפול ולהיפצע באופן מסוכן.

לכן, בבתים שיש בהם תינוקות או קשישים, מותר להרים את מפסק ההגנה בשינוי אך ורק כאשר כל המכשירים שיש בהם גוף חימום לוהט המחוברים באותו בית מנותקים, כולל כל גופי הפלורוסנט, המחם, הפלטה וכדומה. (אפשר להשאיר פלטה אם היא מחוברת לשעון שבת וכעת הוא במצב כבוי). מובן שיש להעדיף שימוש בנכרי במצבים כאלה, אם זה ישנו בסביבה.

לכן החכם עיניו בראשו לדאוג בערב שבת שלא להעמיס על רשת החשמל הביתית בשבת יתר על המידה, ולא לחבר מכשירי חשמל לא תקינים, כדי שיוכל ליהנות בנחת מאור החשמל במשך כל השבת.

המאמר יתפרסם בעלון שבת בשבתו