כך נכשיר כלי מטבח מודרניים לפסח
כך נכשיר כלי מטבח מודרניים לפסח

בפסח, החג בו חירותינו כעם מקבלת ביטוי מרכזי, מצווים אנו להימנע מחמץ, מפנים חמוצות. בן חורין לא מחמיץ פנים, הוא בכלל לא מגיב לסביבה, הוא אומר את שברצונו לומר, לא כתגובה. כדי להיות בן חורין אמתי לא די באכילת מצה, אלא יש צורך להתנקות אפילו מטעם של חמץ הבלוע בכלי, בנפשנו פנימה, שהכלי משל לה.

רב אשי מספר על עצמו כי הוא משתמש בפסח בכלים חדשים (פסחים ל,ב) ובכל זאת מלמדנו את דיני ההכשרה. אם כן, היכול בכך, טוב שיחזיק סט נפרד לפסח, אך לא בכל כלי הדבר אפשרי.

ובכן נפתח בכמה כללים:

1. ניקיון יסודי - הניקיון קודם להכשרה. לא ניתן להגעיל כלי לא נקי. יש שדי להם בניקיון יסודי, כמו מקרר ומקפיא. גם שולחנות, שרגילים לאכול עליהם רק כאשר הם מכוסים במפה, די להחליף את המפה, אחרי ניקיון יסודי.

2. מיון והפרדה – כלים שאיננו מעוניינים להשתמש בהם בפסח, אין צורך להכשירם. די לנקותם היטב ולהצניעם עם כלי החמץ (חדר שלא משתמשים בו. ארונות מסומנים וכדומה).

3. השבתה 24 שעות – כלים שאנו מעוניינים להגעיל – אין להשתמש בהם בחמץ חם 24 שעות לפני מועד ההגעלה.

4. הגעלה ברותחים – ההגעלה נעשית בחום המים הגבוה ביותר (כ-100 מעלות צלז'), לכן על הכלי או המשטח אותו מגעילים להיות נקי וייבש לגמרי לפני ההגעלה (הרטיבות מקררת את מי ההגעלה).

5. זהירות מכוויה – יש לנקוט בכל אמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור על בטחון העוסקים במלאכה. להרחיק מאד ילדים קטנים, להשתמש בכפפות עבות, במלקחיים וכל הנצרך לשם הבטיחות.

6. מחלוקת פוסקים ומנהגים –

         באופן כללי נהגו האשכנזים שלא להכשיר זכוכית, למעט בשעת דחק (אחת הסיבות שלא להכשיר תנור           אפיה או מיקרוגל), והגר"מ אליהו היה מחמיר גם כך. למנהג רוב הספרדים, אין צורך להכשיר זכוכית.

         אופן ההכשרה תואם את השימוש השכיח בכלי (הגעלה/ליבון וכד') -כך לשו"ע. אך לדעת הרמ"א יש                 להחמיר ולהכשיר באופן התואם גם למיעוט השימוש בכלי. (תנא,ו)

7. רבים מחמירים בפסח מאד מאד – לכן אציין את עיקר הדין לענ"ד, ואת המנהג המחמיר הרווח.

8. החומרים השתנו - יש לשים לב בלומדנו בספרי הלכה, שהחומרים בהם אנו משתמשים שונים, לעתים קרובות, מבעבר, ממילא יתכן כי דינם שונה.

ובכן נתרכז כעת בכלים מודרניים ובאופן הכשרתם:

'שיש' – כבר זמן רב רובנו לא משתמשים בשיש (סוג אבן חצובה) אלא בגרניט (אבן אחרת, חזקה ביותר) או בסגסוגות שונות. לרבים מסוגי השישים 'הכשר' של מכון צומת (ראו באתר המכון) באלה, די בעירוי רותחים ואין צורך לכסות. אך רבים מכסים אחר העירוי את ה'שיש' ומקפידים בכל ימי החג שלא להניח דבר חם עליו.

כיורים – בעבר היו חרסינה, היום כנ"ל ב'שיש'. למעשה רבים מניחים, אחר העירוי, כיור פלסטיק בתוך הכיור.

מיקרוגל – לגבי צלחת הזכוכית, ראה בהקדמה ו1, יש המכסים את הצלחת בצלחת קבועה נוספת. להרתיח כוס מים. להשתמש בימי הפסח בכלים סגורים (המתאימים למיקרו) או עטופים.

כיריים קרמיות ואינדוקציה – חימום על המקסימום לחצי שעה.

תנור אפיה – דורש ניקוי מיוחד, לכן רבים נמנעים מלהכשירו. מעיקר הדין, לאחר הניקוי, חימום על החום המרבי למשך חצי שעה. את התבניות לא ניתן להכשיר.

תנור אפיה פירוליטי – עד שיגיע לחומו המירבי.

פלטת שבת – לחמם למשך כשעה. י"א לערות רותחים, כי נשפך אולי חמין או נפל שניצל. – בשום אופן לא לכסות בנייר אלומיניום – סכנה! אמנם רבים מורים כך, אך בבדיקות במעבדות צמת גילינו כי חום משטח פלטה מצופה עולה למאות מעלות צלז' ועלול לגרום לדליקה. יש היום כיבויים אחרים לפלטה שאינן מסוכנים כלל, וטובים גם לשבת. אם מכסים טוב, אין צורך בהגעלה.

מדיח כלים – לנקות גם את המסננת היטב. להפעיל על התכנית החמה ביותר עם סבון וללא כלים אך עם המגשים בתוכם. רצוי להחליף מגשים.

מיני בר – ניקוי יסודי. פתיחת הברז החם כאשר המים רותחים, למספר שניות.

קולט אדים – לעטוף בנייר אלומיניום לאחר ניקיון יסודי.

אחרי ככלות הכל נזכור שפסח הוא חג חירותינו. אם חומרות 'חונקות' אותך, וותר עליהן. עשה אותן רק אם הן משמחות אותך.