שממה בליכוד ומחדל לימינו
שממה בליכוד ומחדל לימינו

שני אירועים סמויים יצוצו ויעלו אל פני השטח, בו-זמנית, מיד אחרי הבחירות: הקמת ממשלת "אחדות לאומית" ע"י נתניהו - קואליציה של מרכז (הליכוד) עם שמאל (כחול-לבן) - והשקת 'עסקת ה-100' של טראמפ, שלפי כל הסימנים אביה הרוחני גם הוא נתניהו.

שני התהליכים יזינו וישלימו זה את זה בכך, ש"דיל ה-100" יהיה מצע משותף לשתי המפלגות וקוו-יסוד לממשלתם המשותפת.

'קוסם', כבר אמרנו? רק נתניהו מסוגל לרתום לעגלה ממשלתית אחת ליכודניקים מאולפים ליד שמאלנים מוסווים בכחול-לבן ולהסיעה לעבר מדינה פלסטינית עם בירה בירושלים.

רק נתניהו יכול לכפות על האופוזיציה שנותרה, "הימין המאוחד", להתחייב מראש שלא לתקוף אותו במערכת הבחירות, יעשה מה שיעשה, וגם להמליץ עליו לנשיא להרכבת הממשלה, אפילו לאחר שהתבררה הסיבה האמתית להשלכת הבזק, החוצה מן הממשלה, של בנט ושקד, כדי שבקבינט תתרוממנה שתי אצבעות פחות נגד חלוקת הארץ, ואפילו ששרה לחצה על מיכל למנוע בכל מחיר את הצבת איילת בראש רשימת הימין.  

אין צורך להוכיח שכחול-לבן היא במהותה שמאל, הלא את זאת טען הליכוד כל הזמן, עד לשקט המוזר שהשתרר לאחרונה ביניהם, כנראה כבר על חשבון שותפותם הקרובה. ולפולקלור תיכנס עדותה המוקלטת של מיכל פרץ, אשתו של, שבחשה בקלחת המו"מ בימין כדי למנוע את איחוד מפלגות הימין. למה? כפי שהתבטאה: נתניהו רוצה את פרץ בפנים ואת בנט ושקד בחוץ, ובמלים אלה: 

"אם הוא (נתניהו) הולך לאחדות עם גנץ, אז הוא ייקח אותנו אתו... הוא ילך עם גנץ ואתנו וזהו, וככה הוא ירכיב ממשלה..." אין כל סיבה שלא להאמין לה. היא דיברה לפי תומה. 

כיצד ייראו קווי היסוד של 'ממשלת האחדות'? טעימה מן התבשיל הזה קבלנו בהצעות נתניהו לאבי גבאי לקראת קואליציה שזמם עם העבודה: ווטו על כל ההתנחלויות והקפאתן הגמורה, וויתור על התחיקה הלאומית ועל הרפורמה בתחום המשפט.

את המו"מ עם גבאי ניהל מטעם נתניהו לא אחר מאשר יריב לוין, משלומי אמוני ארץ ישראל שבליכוד, ואם בארז כזה נפלה שלהבת, מה צפוי לנו מיתר המדברים גבוהה גבוהה על שלמות הארץ, אך שלמות מושבם בכנסת ובממשלה עדיפה להם?

נורת אזהרה אדומה נדלקה, למשל, למקרא דבריו של דני דנון, בעבר מגדולי הדברנים למען א"י השלמה, שמונה ע"י נתניהו לתפקיד הרם של  שגריר ישראל באו"ם. בנאומו הכביכול "תנ"כי", הוא ציטט פסוקים מרוממי נפש מן התנ"ך בדבר זכותנו על הארץ – מהבטחת הקב"ה לאברהם ודרומה, עד... שהגיע לימינו. כאן, התחלפו לו גבולות ההבטחה ב "גבול ביטחון" שעליו – " לא נתפשר". ובמלים שלו: 'את הקו  אנחנו נמתח', כלומר – הקו ולא "ארץ האבות" יהיה גבולנו.

את שלמותו האידיאולוגית הוא השיל מעליו, כנראה, אי שם בדרך לניו-יורק לטובת הטיעון הסינטטי ה'ביטחוני', אותה ה'מדינה-מינוס' לפי תכנית נתניהו שהיא שם נרדף לתכנית טראמפ. ומה יהיה אכפת לטראמפ כשה-'מינוס' יהפוך מהר מאוד לים של 'פלוסים' פלסטינים-טרוריסטים, ים שבו יצופו רק לזמן מה, כ-איים, מאות ההתנחלויות יהודיות, ללא עתיד?

האשליה בדבר שרידתם "תחת ריבונות ישראל"

בלב מדינת האויב מרדימה עדיין את ממסד המתנחלים מלראות ולהפנים שמרגע הענקת סטטוס של 'מדינה', הגולם הזה ייצא משליטה ומן ה'ביטחון' ומפעל ההתנחלויות גם יחד לא יישאר דבר? 

אפילו פרשן חד-עין כחגי סגל, עורך 'מקור ראשון', סונוור והתפתה. במאמרו "המפאי'ניק מבלפור' (מקור ראשון, 26.7.2019) הוא כותב:

"האתגר הראשי של בן גוריון היה הקמת מדינה. האתגר הראשי של נתניהו הוא מניעת הקמתה של מדינה פלסטינית לפי נוסחת אבו-מאזן והשמאל". 

במחילה מחגי - ואיזו מדינה שאינה 'לפי נוסחת אבו-מאזן והשמאל' נתניהו אינו צריך למנוע? אם זו המדינה אליה התכוון בנאום בר-אילן, האין אנו זכאים, ערב בחירות, לדעת מה היא? 

ושמא יש קשר בין צרכי המדינה הזאת לייבוש ירושלים, כפי שתיאר שלמה בן-צבי (מקור ראשון, 5.7.2019)? 

הנה: "מי בנה בירושלים ליהודים בשמונה השנים האחרונות? .. ראש הממשלה נתניהו... דאג להעביר את הסמכות הסופית לבנייה בירושלים מגופי התכנון המקומיים למשרדו... 8 שנים כמעט (שלא בנה)... בירושלים ".

ומה בדבר ניוון יהודה ושומרון עפ'י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( מקור ראשון, 26.7.2019) ? הנה:

ב-5 החדשים הראשונים של השנה נמכרו בכל רחבי יהודה ושומרון בסך הכל – 206 דירות (בכל הארץ – 9,137); בשנת 2018 -  ס'ה 649 דירות (22,000 בכל הארץ) ובשנת 2017 – 907 בתים ודירות ( 24,000 בכל הארץ)!

מה זה, אם לא הקפאת ההתיישבות היהודית בכל השטח ששוחרר בששת הימים? היעלה על הדעת שלכל זה אין מטרה המשרתת את תכנית טראמפ-נתניהו -: לשמור על שלמות השטח לטובת המדינה הפלסטינית המתוכננת?

לא נותר אלא לשלוח לכל הנרדמים בשמירה  – בממסד המתנחלים, בליכוד ובין אנשי 'הימין המאוחד' – שתי תזכורות:

מן המקור המרכזי במשפט הבינלאומי לזכותנו על הארץ, הוא המנדט, סעיף 5: "המנדט יהיה אחראי לוודא שלא יימסר, אם ברכישה ואם בחכירה, שטח משטחי ארץ ישראל ומכל מקום לא ייושם תחת שליטת ממשלה... זרה כלשהיא."

העם היהודי, שבעבורו קיבלו הבריטים את המנדט בנאמנות, פטור מן החובה הזאת?

ותזכורת ל'מחנה הלאומי' מחוקת הליכוד, סעיף 1ב': "מטרות – שמירת זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל כזכות נצחית שאינה ניתנת לערעור, התמדה ביישובם ובפיתוחם של כל חלקי ארץ ישראל והחלת ריבונות המדינה עליהם".