ימין מאוחד – עיקרון אחד
ימין מאוחד – עיקרון אחד

תפקידו של הימין המאוחד ותכלית קיומו – וחבל שאיננו נקרא בפשטות "ימינה!" – הם לשמש כתובת להצבעתם של חילוניים ודתיים הדוגלים בעיקרון המובלע בין עקרונות הימין המאוחד: "אנו הרשימה היחידה שמתנגדת להקמת מדינה פלשתינאית ולנסיגה כלשהי משטחי ארץ ישראל המערבית ונפעל לפתח את ההתיישבות בכל רחבי ארץ ישראל המערבית".

על עיקרון זה יש להחתים את הח"כים של הליכוד, וכך לדעת מי מהם הוא באמת ימין.

עיקרון זה ודגל זה אסור שייבלעו וייעלמו בין עקרונות אחרים ודגלים אחרים – חשובים ככל שיהיו למי שמנפנף בהם – כי מה שחשוב הוא לעסוק היום בעיקר, ולא בנושאים שניתן לדון בהם בעת אחרת. עיקרון זה צריך להיות העיקרון היחיד ולא אחד מני רבים. כל דיבור על "מדינת הלכה", או על "המרה", או על נושא אחר בתחום דת ומדינה, הוא סטייה מן העיקר – ריכוז עם ישראל בארץ ישראל – ועל כן אסור לעסוק בהם ולהתווכח עליהם בין מועמדי הימין המאוחד.

כך גם אין להציג את איילת שקד כמי שמנהיגה את הציונות הדתית, אלא כמי שעומדת בראש הימין המאוחד, חילוניים ודתיים. כל הצגה של הימין המאוחד כמפלגת הציונות הדתית וכל דיבור על נושאי דת ומדינה הם כאמור סטייה מן העיקר ומשחק לידיהם של היריבים הפוליטיים – וכל עיסוק בהם מרחיק מצביעים פוטנציאליים ודוחק אותם אל הליכוד ואף לזרועותיו של ליברמן.

במשך כשלושים שנים פעלתי להקמתו של ימין אמיתי מימין לליכוד, ימין שיהיה כתובת להצבעתם של חילוניים ודתיים שהמכנה המשותף שלהם הוא העיקרון שהופיע בפיסקה הראשונה לעיל. אם גם הפעם יבליטו המרכיבים הדתיים של הימין המאוחד את הפן הדתי – הכישלון מובטח וארץ ישראל תאבד. מי שבאמת ובתמים חרד לגורלה של ארץ ישראל, נכון יעשה אם יתמקד בעיקרון האחד הנ"ל. לאחיי הדתיים אשוב ואומר: אל תגידו לי, ממילא החילוניים אינם באים להצביע, אבל זו התוצאה. החילוניים אינם מסוגלים להצביע בעד מדינת הלכה, שהיא בעיניהם איום לא פחות חמור מאשר מדינה פלשתינאית. 

אני כבר שומע את הסתייגותם של מי שבמהלך כשלושים שנות פעילותי התעקשו לא להבין שהנושא הקיומי שעליו אנו נאבקים הוא גורלה ועתידה של ארץ ישראל, והוא בלבד, אבל אם הם ימשיכו להטיח את ראשיהם וראשינו בקיר, הם במו ידיהם ימסרו את ארץ ישראל לידיהם של האוסלואידים, חסידי מדינה פלשתינאית לצד מדינת ישראל בתחילה ועל חורבותיה בהמשך.

מי שבאמת ובתמים רוצה למנוע את הקמתה של מדינה פלשתינאית, אסור לו לפצל את הכוחות ולתקוע מקל בגלגליה של איילת השקד, שסוד כוחה הוא היכולת לפנות אל כל הציבור הימני, חילוניים ודתיים כאחד. אם יאפשרו לה להוביל למטרה האחת, יש לה סיכוי להגיע ל- 15 ח"כים של הימין המאוחד. אם ימשיכו לפצל את המאמץ ולהעלות מן האוב נושאים אחרים ומיותרים, הימין המאוחד לא ימנה יותר מ- 8 ח"כים, ואיילת שקד לא תהיה אפילו יו"ר האופוזיציה.