הפרדה מגדרית
הפרדה מגדרית

ככל שדבר יקר יותר, שומרים עליו שמירה יתירה. לכן מיליונרים הולכים עם מאבטחים צמודים, ורכב 'ברינקס' שמביא הרבה כסף לבנק מלווה במאבטחים דרוכים כיוון שגנבים לוטשים עיניהם אליו ומתאווים לשדוד את הכסף הגדול.

וכמו בגשמיות, כך גם ברוחניות. הנשמה שבקרבו של כל יהודי היא הדבר הכי יקר והכי חשוב בעולם, יש לה יכולת להתקרב לה' יתברך! הזוכה המאושר עלי אדמות הוא מי שמודע לחשיבות נשמתו וגדלותה, הוא אשר חקוק בליבו הפסוק "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב". וממילא הוא מחשיב ומייקר את התורה הקדושה יותר מכל ערך משום שדברי התורה "נחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים"! 

אך יש שודדים שלוטשים עיניהם על נשמתו היקרה של כל יהודי, שמים מארבים מתוחכמים בצידי הדרכים כדי לגנוב ממנו את מתיקות ועריבות טוב התורה, לשדוד ממנו את ההרגשה של חשיבות נשמתו, להפיל אותו ליאוש ולהציפו בהרגשה שאין לו סיכוי להתקרב לה'. 

כדי להעלים מהיהודים את יקרות נשמתם, היצר מתעתע ביהודי ומדמה לו כאילו יש סיפוק בדמיונות העולם הזה והבליו. כל פרצה בחומת הצניעות כמוה כמארב שמטרתו לגרום לנפילה ולאיבוד המתיקות העצומה בעבודת ה'. מה טוב חלקו של כל יהודי הזוכה לשמור על עיניו! מה טוב חלקו של כל ציבור הזוכה לשמור על הפרדה מוחלטת בין גברים לנשים בכל אירוע, בכל שמחה, בכל שיעור תורה! ומאידך, כמה גדולים יסורי הנשמה היהודית בכל רגע של ישיבה מעורבת חלילה. או אז השודד הגדול מחכך ידיו בהנאה ושמח שהגיע ליעד שלו - להשכיח מהיהודים את היותם עם קדוש! 

ערכאות הגויים פה בארץ ישראל מרימים יד בתורת משה, מנסים להעביר יהודים על דתם ולהכריח יהודים מתוקים לאבד את המתיקות הנפלאה של קרבת אלוקים. פסק הדין המרושע של מניעת ההפרדה בין גברים לנשים, אמור לעורר אותנו יותר להישמר מהגנב הגדול! מתוך האמונה בחשיבות נשמותינו, להתחזק בהפרדה בין גברים לנשים בכל אירוע!

"ועיננו לה' צופיות לפתוח אוצר רוח טהרה לפקוח עיניים עוורות ולהטות לבבות עם ה' להכיר נעימות ערבות ידידותו" (אור החיים הקדוש)