הטוב ביותר מנצח
הטוב ביותר מנצח

אתמול חגגנו בקהילה שלנו בבודפשט שמחת בר מצווה מאוד מרגשת לנער היקר בן שמע, בנו של גבריאל מחברי הקהילה שלנו, שעשה יחד עם בנו צעדים משמעותיים ביותר בשנים האחרונות בכדי להתחבר לה' יתברך בקיום התורה והמצוות, מתוך התקשרות אל הרבי מליובאוויטש והליכה באורו.

בסעודת הבר מצווה, שיתפתי את הסיפור הבא:

נער צעיר הגיע עם סבו לקבל ברכה מהרבי מליובאוויטש, מספר ימים לפני שחגג את בר המצווה שלו. להפתעתו, שאל אותו הרבי: "האם יוצא לך לצפות במשחקי בייסבול?", הנער השיב בחיוב. "ומי מנצח במשחקים שאתה צופה בהם?" שאל הרבי. "אין דבר כזה", השיב הילד מיד, "בספורט אין כללים - מי שמשחק טוב יותר, הוא מנצח".

הרבי הביט בו ואמר: "כעת אתה מתחיל את חייך הבוגרים, אתה הופך להיות אחראי למעשיך. זכור תמיד את המסר שזה עתה אמרת. הלב שלך הוא כמו מגרש גדול, שני שחקנים רצים לאורכו: היצר הטוב והיצר הרע. כל אחד מהם מנסה למשוך אותך לצידו. זכור: מי שמשחק טוב יותר - הוא מנצח!".

עברו שלוש שנים, עד ליום בו נכנס הנער הביתה בעיניים נוצצות: חברי הכיתה שלו זכו בפרס יוקרתי - חופשת סופשבוע בניו אורלינס. להפתעתו, ההורים הביעו התנגדות: בסוף השבוע ההוא חל יום הכיפורים. הנער היה בהלם ולא הצליח להבין מדוע עליו לוותר על חוויה חד פעמית עם חברי הכיתה, הוויכוח הלך והחריף עד שההורים הרימו ידיים: "תחליט אתה".

הגיע יום חמישי בערב, כמה שעות לפני היציאה לטיול ישב הנער בבית חברו וצפה במשחק בייסבול. המשחק היה מותח וצמוד לכל אורכו, ובסופו ניצחה דווקא הקבוצה החלשה, זו שאיש לא הימר עליה. הפרשן המלומד קם והכריז בפני הצופים: "ככה זה בספורט, מי שמשחק טוב יותר - הוא מנצח". המילים היכו בראשו של הנער, הוא כבר שמע אותן פעם. פתאום ראה את עיניו הטובות של הרבי אומרות לו: "זכור תמיד, אתה נמצא במלחמה בין שני יצרים: מי שמשחק טוב יותר - הוא מנצח!". ההחלטה גמלה בליבו: הוא לא יחלל את יום הכיפורים.

* * *

בפרשת בראשית הפותחת את מחזור הקריאה בתורה של שבתות השנה החדשה, לאחר חטא עץ הדעת, אנו למדים כי הקדוש ברוך הוא נתן בלב כל אחד מאיתנו שני יצרים - יצר טוב ויצר רע, שנאבקים במלחמה אין סופית על הובלת מעשיו ומידותיו של האדם. 

בספר התניא, מיסודות תורת החסידות, מבאר אדמו"ר הזקן: כשם שבקרב האבקות גשמית, לא מובטח הניצחון לזה שחזק וגיבור יותר, אלא לזה שזריז וקל יותר בקרב, כך ממש גם בנצחון היצר - אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות הנמשכות מעצבות וטמטום הלב, כי אם בשמחה ופתיחת הלב וטהרתו.

שבת זו מיוחדת שכן יש בה גם מקדושת השבת, וכן מהמשכות חודש החגים, עונג השבת יחד עם שמחת המועדים, מה שהופך אותה לשבת שמחה במיוחד. כתב הבעל שם טוב הקדוש: האור והחיות של החכמה שמאיר בשבת בראשית נמשך על כללות השנה, על כל ימות השנה, הן על ימות החול והן על השבתות ומועדים הכללים, והן על המועדים הפרטיים של כל יחיד, יום הכניסה ל'חדר', יום הבר מצוה וכל שאר ימי חיי האדם ומאורעותיו, כולם נמשכים משבת בראשית. אמרו אדמו"רי חב"ד: באופן שהאדם מעמיד את עצמו בשבת בראשית, כך תתנהל השנה כולה.

שבת שלום וחורף בריא,
הרב שמואל רסקין
בית חב"ד קרן אור בודפשט