באורך נראה אור
באורך נראה אור

כל יהודי הוא גדול וענק, מלא אוצרות של טוב עצומים, מלא כוחות אדירים! כל אחד מאתנו הוא אור! בלבבו של כל יהודי פנימה, נפשו הומייה בתשוקה פנימית לחיים של קדושה וטהרה.

חיים של הליכה בדרך התורה. חיים של יראת שמיים, חיים של לב טוב, של עדינות נפש, חיים שיש בהם הקשבה, הכלה והתחשבות בזולת. אור הנשמה הישראלית הוא אור עצום! "שימו לב אל הנשמה, לשם שבו ואחלמה, ואורה כאור החמה שבעתיים כאור הבוקר!" רצון חזק מפעם בתוכנו, שלא להיפרד מחיי האמונה.  

אך רע ומר ונגעה עד הנפש הצרה האיומה ביותר שהיוונים פרצו את החומות, טימאו את כל השמנים, הכניסו למחנה ישראל את שחיתות המידות והדעות שלהם, השליטו את תרבותם הזרה והחשיכו את אור הנשמה. מר לה מאד לנפש הטובה של כל יהודי עם החושך הנורא של תרבות יוון! לחיות בחושך ובאפילה? להיות משועבד למסכים? לחפש למצוא חן בעיני אחרים? לחפש סיפוק לנפש במחוזות זרים? להחליף מים חיים בבורות נשברים אשר לא יכילו המים? זה לא חיים!

אך אל ייאוש! עלינו לזכור ש"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה!" גם אם תרבות יוון כפתה עלינו חיים  שהם זרים ומוזרים לנו, שמחשיכים את האור העצום של נשמותינו, בנפשינו נמצא פך שמן טהור, מונח בחותמו של כהן גדול! אנחנו נקראים "ממלכת כהנים וגוי קדוש"! בכל אחד מאיתנו יש צד של כהן גדול! אנחנו מובטחים שמעט השמן ידלק, יעקור מהשורש את כל אורחות החיים הזרים, את כל הדעות המוזרות שהם היפך מהתורה, ומעלין בקודש ולא מורידים! אור חדש יאיר על ציון, ביחד עם כל ישראל נשוב כולנו לאבינו שבשמיים. האמונה הפנימית השוכנת עמוק בלב הישראלי תלך ותגדל, והארץ תימלא דעה את ה' כמים לים מכסים.

הלוואי ונזכה להמשיך את האור של חנוכה לכל ימות השנה, להתנער לחלוטין מאפלת תרבות יוון, לחקוק היטב בליבנו את הפסוק "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור", להתרגל לראות את אור ה' והטוב שגנוז בנו ובזולתינו, ולהפוך ימים של חול לימים טובים של הודאה לה'.

(מעובד ע"פ  דברי מרן הראי"ה קוק זצ"ל בספרו עין אי"ה שבת כ"א וליקוטי מוהר"ן ב' סימן ב')