אין זו תפילה אלא תועבה
אין זו תפילה אלא תועבה

אנשי שובו בנים יוצאים בקריאה להגיע ל"עצרת תפילה בכותל". וכך הם כותבים: "לא עת לחשות! לאור הרדיפה האכזרית והנוראה, המתמשכת על ידי שלטונות הרשע והפשע".

במקום להבין שעל מנהיגם ועל חבורת הגבאים האכזריים שלו לחזור בתשובה על עושק נורא, על ניצול אכזרי של חולים סופניים והתעללות רגשית בסחיטת כספם של משפחות החולים, על גניבה ושוד, על חילול ה' נורא ואיום, הם קוראים לנו לבוא לעצרת תפילה בכותל.

בד"כ חשוב מאד לבוא להתפלל אבל להשתמש בתפילה כאמתלה להכשיר את השרץ, להמשיך להתעטף באיצטלה דרבנן ולומר טהור אני, אין זו תפילה אלא תועבה. הרי יתרו הציע למשה מי הוא אשר ראוי להורות דעה את עם ה': "אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע"! להשתמש בשם רבי נחמן מברסלב הקדוש שמסר נפשו ברחמנות על עם ישראל כדי להפוך למסחטת כספים? זה שקר שאין כדוגמתו!!

צדיקי אמת היו מלאים מסירות נפש בשביל לרחם על נשמות ישראל לקרבם לאבינו שבשמיים, ועיקר הרחמנות הייתה להכניס דעת בנשמות ישראל, להוציאם ממשא עוונותיהם הכבד ולהפיח בהם חיות וקדושה. "כי מרחמם ינהגם", רק מי שהוא רחמן באמת יכול להיות מנהיג!

לעשוק? לגזול? לשדוד? להתאכזר? ועוד להיקרא צדיק? לאן הגענו?

מהיכרות אישית רבת שנים, נראה שחשוב לומר לציבור שתחום העושק השחור לא מתמקד רק בחולים ובני משפחותיהם. רבים הם היהודים הטובים והתמימים שמבקשים להתקרב לה', אך לצערנו הם מסכנים שבתמימותם שבויים בידיו ונסחפים אחר גחמותיו הלוואי נזכה כולנו לחזור בתשובה שלימה באמת ולקדש שם שמיים