המרד הקדוש במערכת המשפט
המרד הקדוש במערכת המשפט

"המרד הקדוש" כך כינו את פעולותיהם הרוחניות של שח"ל הוא הרב שמואל חיים לנדוי ופעילי הפועל המזרחי להחזיר עטרה ליושנה בעבודת אדמת ארץ ישראל. פעולותיהם התמקדו בשינוי התפיסה של עבודת הכפיים של האדם היהודי: מהתפיסה היהודית הגלותית לתפיסה של גאולה, של יהודי המתגורר בארץ-ישראל ועוסק בחקלאות.

וזה הצליח להם. המרד הקדוש הצמיח עשרות קיבוצים, מושבים ויישובים בארץ ישראל, ומורשתם של החקלאים היהודים ממשיכה גם היום בעשרות היישובים הדתיים ברחבי הארץ.

אם נתבונן מקרוב במהלך הזה, נזהה שהקדושה עברה מתיחת פנים. מקדושה של דת בלבד, לקדושה מעשית יותר של אדמה והקמה. הביקורת הפנימית שנערכה בראשית הציונות בתוך הקהילות היהודיות הדתיות הולידה את הציונות הדתית, כמובן תוך מאבקים פנימיים והתנגדויות. אבל בסופו של דבר, הביקורת הזו יצרה אתוס דתי וציוני משופר, עדכני, מחובר להוויית החיים שנרקמה באותם ימים ויצרה זרם גדול של עלייה לארץ, להקים בה יישובים, לפתח חקלאות ולממש את חזון הנביאים.

הביקורת הפנימית צריכה להמשיך ולהתקיים כל הזמן, כדי להתאים את המערכות השונות לתנאים משתנים. אנחנו בפורום המשפטי, מזהים כל העת מגמות כאלה ולא חוסכים בביקורת ובניסיונות לתקן. 

בימים אלה מתקיים "מרד קדוש" גם במערכת המשפט וזהו המהפך שאנחנו נמצאים בעיצומו. ממערכת קדושה שאינה מחוברת למציאות הישראלית - למערכת שלכולם ברור שהיא דורשת תיקון. הרשות השופטת, שבתוכה גם הפרקליטות והיועמ"ש, עוברת שינויים משמעותיים ב 15 השנה האחרונות, מאז הקמתו של הפורום המשפטי.

התרומה שלנו היא בהגברת המודעות, השקיפות והרגולציה, הקמת הנבת"ם-נציבות הביקורת על הפרקליטות, העידוד למינוי שופטים ראויים ושמרנים, פרסום הפרוטוקולים הוועדה לבחירת שופטים, איזון בהשתלמויות הפרקליטים, ועוד ועוד פעולות שמטרתן לרענן את השורות, ולהביא לשקיפות ולטיוב עבודת מערכת המשפט בהתאם למה שהחברה הישראלית דורשת וצריכה.

העבודה עוד רבה, אבל מתחילים לראות ניצנים של שינוי. מי חשב לפני כמה שנים שהציבור ידרוש מהיועץ המשפטי לממשלה לחשוף הקלטות מפרשת הרפז? בעבר הלא רחוק פרשה כזאת היתה מושתקת עוד לפני שהגיעה לידיעת הציבור.

שופטי בג"ץ אמנם הכשירו את מועמדותה של היבא יזבק להתמודדות לכנסת אבל תוך ביקורת ציבורית קשה ונוקבת, וברוב דחוק של שופטים, כאשר המינויים האחרונים של השרה שקד הראו כי הגישה השמרנית מתחילה להרים ראש בבית המשפט העליון. 

המודעות הציבורית למרד הקדוש העכשווי גם היא מסייעת להשבת האיזון בין הרשויות ולקיום הביקורת בצורה יעילה. כבר לא מקבלים כל החלטה כמובנת מאליה, גם כאשר מעורבת בה פרקליטת מחוז בכירה. אנחנו עדים למעורבות האזרחית בנוגע לחקירתו ומאסרו של רומן זדורוב והשאלות  שנשאלות על גזר הדין ועל ההליך שהביא אליו. השאלות נשאלות לא רק בקרב האזרחים אלא גם בקרב בכירים ברשויות השלטון השונות.

השפעתה הרבה של הפרקליטות תוך נקיטת מהלכים שאינם עולים בקנה אחד עם לשון החוק, על המכון המשפטי לרפואה משפטית הולכת ונחשפת, הן על ידי רופאי המכון והן על ידי הנציב דוד רוזן; ועוד לא התחלנו לדבר על מרד הפרקליטים בשר המשפטים, או על מעורבותו התמוהה והסתירה המהותית בתפקידיו של היועץ המשפטי לממשלה שהולכת וגוברת.

הדרך לתיקון הליקויים עוד ארוכה, ובהשאלה מהמרד הקדוש של הציונות הדתית, אנחנו נמצאים במרד קדוש משלנו: להשיב את מערכת המשפט ליעודה המרכזי, לשנות את התפיסה הרדיקלית חזרה לתפיסה שמרנית, ולאזן מחדש בין הרשויות.