עושק שחור
עושק שחור

כתב אישום חמור הוגש נגד המטורף אליעזר ברלנד אשר התחזה שנים רבות לצדיק והשתמש באצטלה דרבנן כדי לתעתע בהמון עם. הוא ניצל את שעתם הקשה ומצוקתם של יהודים רבים וסחט מהם סכומי עתק 

ברוע לב, באכזריות, בתחכום ובברוטליות. זהו חילול ה' בקנה מידה שלא היה כדוגמתו מימות עולם! 

מתוך היכרות אישית רבת שנים, נראה שחשוב ליידע את הציבור שתעשיית העושק המזוויעה לא מסתכמת רק בסחיטת משפחות  חולים או אסירים אלא הרבה קודם לכן. ברלנד לא עשק רק כסף רב, אלא עשק נשמות רבות!!

זכינו ובארצנו הקדושה קמה לה תנועת תשובה מפוארת. הבטחת התורה שעם שיבת עם ישראל לארצו יהיה גם תהליך של תשובה, מתקיימת לנגד עיננו. ושב ה' אלוקיך את שבותך ושב ורחמך... ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלוקיך...

תמיד הערצתי את בעלי התשובה. איזה אומץ ואיזו גבורה  זו להשתנות מן הקצה אל הקצה, לעזוב אופי של חיים מתירני ולקבל עול מלכות שמיים! 

בתמימותי חשבתי שיש אצל ברלנד אור עצום של מסירות נפש לעבודת ה', של זיכוי הרבים וקירוב לבבות,  של לימוד תורה בהתמדה, ותפילה בכל לב ובכוונה.

והנה, מתברר שמטורף זה ניצל את תמימותם של יהודים רבים והפך את נשמתם הקדושה המשתוקקת להתקרב לה' ולעשות רצונו לחבורת עבדים תלותיים בו. הפך אותם לחסרי שמחת חיים, חסרי נורמליות פשוטה של חיים. נתן להם הדרכות נוראיות, הרס משפחות, וכל זה כביכול בשם התורה! ועוד העז להשתמש בשמו של רבי נחמן מברסלב! דווקא בשמו של מי שמביא את בשורת העידוד, הרחמנות, ההתחזקות והשמחה, השתמש המשוגע ברלנד למנף את תעשיית העושק, רוע הלב, הסדיזם והאכזריות הנוראה שלו. מזעזע!

גם התעמולה הגדולה לאורך שנים מצידו של ברלנד לנסוע לאומן רק דרך חברות הנסיעות שלו, ושטיפת המוח כלפי יהודים תמימים בשכנועים לפגום בברית שה' כרת עם אבותינו לתת להם ולזרעם את הארץ הקדושה, לעזוב אדמת קודש של ארץ חמדה טובה ורחבה לאדמת ניכר של אוקראינה הטמאה, הם חלק מתעשיית העושק של ברלנד. עושק של כסף רב, עושק של נשמות רבות. הוא הוביל חינוך והכוונה לחיי משפחה לא בריאים. הדרכות של חוסר אהבת אמת בין אדם לחברו ובין איש לאשתו.

תחילה חשבתי שמי שעשק את כספי ישראל, סופו שהתיר לעצמו אשת איש, ושידל לרצח יהודים. כעת מתברר שכל שטיפת המוח שבראשותו לעזוב את האדמה עליה אומר ישעיהו הנביא "בושנו מאד כי עזבנו ארץ", היא חלק מעושק כספם ונשמתם של יהודים רבים מאד, תמימים וטובים.

לא פחות מהזעזוע על העבירות החמורות ועל עושק וגזילה, צריך להזדעזע גם מההסתה לעזוב את ארץ ישראל. מהאמירה הנוראה של ברלנד "אני עם ארץ ישראל גמרתי", מהעובדה המזוויעה שכאשר פקד את אדמת אוקראינה אחרי שחרורו מהכלא, התכופף ונישק את אדמת קייב הטמאה. יידע הציבור ויזהר.