ר' לוי יצחק מברדיטשב נתן את פירושו ל"הושענא אום אני חומה" בשיר הידוע שלו "לאמיר דערצלין". מילותיו ופירושו סיפקו לאליעזר שוובר את ההשראה ללחן "הושענא אום אני חומה".

כשהשתטח על ציונו של הברדיטשב באוקראינה, ראה את המילים כשהן תלויות בציון, ועבורו זה היה סימן – לזרז את ההפקה ולהקליט את השיר.

המילים, באידיש מתארות את מעלותיהן של ילדי ישראל, שמוסרים את נפשם על עוד תורה ועוד מצוות, ולמרות הגלות הקשה וכל הקשיים – ממשיכים וצועקים "הושע נא". הנה שירו של ר לוי יצחק עם תרגום לעברית:


הבה נספר, הבה נספר ונספור מעלותיהם של ילדי ישראל.

מעלה ראשונה - אום אני חומה,

ושניה לה - ברה כחמה,

למרות ועל אף - גולה וסורה,

עדיין - כל כולה - דמתה לתמר.

נעבעך נעבעך - ההרוגה עליך,

נעבעך נעבעך - ונחשבת - כצאן טבוחה,

למרות ועל אף - זרויה בין מכעיסיה,

עדיין כל כולה - חבורה ודבוקה בך,

ועוד מעלה - טוענת עליך,

ולמעלה ממנה - יחודה ליחדך,

למרות ועל אף - כבושה בגולה,

עדיין כל כולה - לומדת יראתך,

נעבעך נעבעך - מרוטת לחי,

נעבעך נעבעך - נתונה למכים,

למרות ועל אף- נתונה למכים,

עדיין כל כולה - סובלת סבלך,

למרות ועל אף - עניה סוערה,

עדיין כל כולה - פדוית טוביה,

איך הם קרואים? צאן קדשים,

איך לדגל נקראים? קהילות יעקב,

איך הם נקראים? רשומים בשמך,

כיצד בתחינה צועקים? שואגים הושע נא,

על מי סמוכים ובטוחים? תמוכים עליך,

על כן, על כן מבקשים אנו: טאטע - הושע נא,