עו"ד אילן בומבך
עו"ד אילן בומבך צילום: ערוץ 7

עורך הדין אילן בומבך, המייצג את סיעות האופוזיציה בעתירה נגד הרכב הועדות בכנסת, פנה הבוקר (שני) לבית המשפט העליון בבקשה שייתן פסק דין במסגרת אותה עתירה שהגיש בשם הליכוד לבג"ץ.

בומבך כותב לשופטים כי לא היה שום שינוי אמיתי בייצוג בועדות וגם ההצעות הקואליציוניות אינן מביאות להרכב 'מאוזן יותר', כלשונו, של הועדות.

לדבריו, "הדעת נותנת כי מקום שהוטל ספק בחוקיות פעילותן של ועדות הכנסת בהרכבן הנוכחי, ומלאכת התרת הספק הונחה לפתחו של בית משפט נכבד זה, ועודנה מונחת לפניו – הנהגת הקואליציה תימנע מקידום חקיקה בעלת השלכות ציבוריות ניכרות במסגרתן".

הוא מזכיר כי הייעוץ המשפטי של הכנסת מודה שיש בעיה בהרכב הועדות. "בנסיבות המתוארות, לכל הפחות, הדעת נותנת כי הייעוץ המשפטי של הכנסת יבהירו להנהגת הקואליציה וליו"ר ועדת הכנסת כי מן הראוי להימנע מצעדים כאמור, שעה שהעתירה הנוכחית תלויה ועומדת, לא כל שכן מקום שטרם בוצעו אפילו "השינויים" שיש בהם כדי לתקן את הפגם".

"יתרה מזאת, עיון בהצעת התיקון לחוק הכנסת אשר העתקה צורף להודעה המעדכנת אמש מלמד כי אף הנהגת הקואליציה מכירה היטב בכך שפעילותה עד כה בנושא העתירה נפגמה בפגם היורד לשורש יסודות משטרנו. אולם, בציניות שהדעת אינה סובלת, היא מתכוונת לתקן את הפגם לאחר העברת חוק התקציב, ולא לפניו", מוסיף עורך הדין.

בומבך מציין עוד כי מזה שלושה שבועות, חברי סיעות האופוזיציה אינם רשאים להצביע במרבית וועדות הכנסת. "לית מאן דפליג כי מציאות זו מטילה צל כבד על חוקתיות הליך חקיקת התקציב לנסיבה החמורה, לפיה פעילות וועדות הכנסת מתמידה חרף העובדה שאין עוד מחלוקת כי פעולותיהן בהרכבן הנוכחי אינן חוקיות, מצטרף קושי משפטי נוסף: היה ובית המשפט הנכבד יקבל את טענת העותרים וימצא כי הרכב ועדות הכנסת מפר את עיקרון הייצוג ההולם - כלום יכולה שלא להיות השפעה למעשים עשויים על שיקול דעתו אם להושיט את הסעדים המבוקשים בעתירה? וכלום מעשים עשויים אחדים הם כריבוא מעשים עשויים? פסיקתו של בית המשפט הנכבד עצמו מלמדת כי עת יידרש בסופו של יום, להכריע בעתירה הוא אינו צפוי להימנע מלייחס משקל לנסיבה לפיה בחודש האחרון וועדות הכנסת קיימו דיונים והגיעו להחלטות. אף תמים גמור לא יוכל להימנע מההכרה כי בדיוק מסיבה זו בחרה הנהגת הקואליציה לפתוח בבליץ הפעילות בוועדות בו פתחה בעקבות ההחלטה".

בומבך אמר לערוץ 7 כי " לא רק מעשה נבלה משפטי יש כאן, אלא אף מעשה נבלה חוקתי. בולמוס חקיקת התקציב משתלב היטב עם מחדל העמידה בהתחייבות כלפי בית המשפט, שכן שניהם מצביעים על חתירת הקואליציה לנצל את מרוץ הזמן לחקיקת בזק תקציבית, אשר היקפה המתרחב יאמיר את 'המחיר הפוליטי' של ההכרעה השיפוטית בעתירה".

הוא הוסיף כי "בדרך זו נגרר בית המשפט בעל כורחו לקלחת הפוליטית, מתוך הנחה כי ככל שהיעתרות לעתירה תישא השלכות פוליטיות מרחיקות לכת יותר, כן רבים הסיכויים שהשופטים יימנעו מלקבלה".