הרבנים האחים יהושע ויצחק שפירא (ראש ישיבת רמת גן וראש ישיבת עוד יוסף חי) בהתוועדות מיוחדת בנושא חינוך ילדים מהיישוב יצהר מטעם ישיבת עוד יוסף חי.

בהתוועדות יספרו הרבנים על דרכו החינוכית של אביהם, הרב משה שפירא זצ"ל, ולאחר מכן תיערך הכנסת ספר תורה לישיבת עוד יוסף חי לזכרו של הרב שפירא זצ"ל, וכן השקת חוברת שחיבר בנו הרב יצחק שפירא, בנושא כיבוד הורים.

בהזמנה להתוועדות נכתב, "ההורים נותנים לילד את כל הנשמה, ודואגים לכל מחסורו. והילד מצידו? הוא מבין מזה שההורים חייבים לו. אם חסר לו משהו - ההורים אשמים, כשהוא גדל ויש לו קשיים - ההורים אשמים, וכאשר הוא הולך לייעוץ - מתגלה שההורים אשמים גם בטראומות שהוא לא ידע עליהם...".

"אז האם הכל בגלל ההורים?! עד כמה אנחנו "אשמים" במה שקורה לילדים שלנו ועד כמה אנחנו "מאשימים" את ההורים שלנו בכל מה שעובר עלינו?", בשאלות החינוכיות הללו ובנושאי חינוך נוספים יעסקו הרב יהושע שפירא ראש ישיבת רמת גן ואחיו הרב יצחק שפירא ראש ישיבת עוד יוסף חי במהלך ההתוועדות, לאור דרכו החינוכית של אביהם.

לרב משה שפירא זצ"ל, איש מדרשת שובה, היתה גישה מיוחדת בחינוך הילדים. הרב משה הקפיד לומר: "מבחינתי חינוך ילדים זה לא איך אני מחנך את הילדים שלי אלא איך הילדים שלי מחנכים אותי". אחד ממשפטיו החודרים היה "מי שמחנך את הילד שלו להתפלל - הילד שלו יחנך להתפלל, ומי שמתפלל - הבן שלו יתפלל" .

לאחר ההתוועדות תתקיים הכנסת ספר תורה לישיבת עוד יוסך חי. ספר התורה נתרם לישיבת עוד יוסף חי לזכות ר' שמעון ומסורי בן חמו ולזכות שמואל ומירב שפירא, וכן לעילוי נשמת אליעזר וזהרה בן חמו ז"ל, שלמה ודונה סננס ז"ל ולעילוי נשמת הרב משה שפירא זצ"ל. הספר מיועד לישיבת עוד יוסף חי, בה שניים מבניו של הרב שפירא – הרבנים יצחק ושמואל שפירא – מתווים את הדרך החינוכית, מגדלים תלמידים לאהבת תורה, תיקון עולם ולימוד חסידות מעמיקה.

 

הרבנים שפירא בהתוועדות מיוחדת על חינוך
הרבנים שפירא בהתוועדות מיוחדת על חינוך צילום: ללא