הרב יוסף כרמל
הרב יוסף כרמל צילום: עצמי

בית הדין לממונות 'ארץ חמדה גזית' בירושלים פרסם פסק דין חדש הקובע כי בן ממשיך ביישוב המפעיל אגודה שיתופית אינו בעל קדימות לכל אדם אחר ברכישת מגרש למגורים.

הפסק ניתן בתביעה שהגיש תושב יישוב בשומרון, אזור בו המגרשים אינם רשומים בטאבו אלא מצויים במעמד של 'בר רשות' מההסתדרות הציונית. מזכירות היישוב בו התגורר התובע הוציאה למכרז והגרלה שלושה בתים במחיר של 2.8 מיליון ליחידה. התובע טען שכיון שאמו גרה בסמיכות לאחד המגרשים, יש לו זכות ראשונים לקניית המגרש ללא הגרלה. עוד הוסיף כי אם יוכל לרכוש את המגרש, יתאפשר לו לסייע לאמו והמשפחה המורכבת תוכל להתארח אצלו כשתגיע ליישוב. התושב ציין כי לדעתו אנשים אחרים לא ייפגעו משום שהם לא אמורים להיות מעוניינים במגרש זה יותר מאשר במגרש אחר.

הדיינים, הרב יוסף כרמל, הרב אהרן פלדמן והרב גלעד מינץ דחו את התביעה, אך ציינו כי במידה והתובע יזכה באחד משלושת המגרשים הוא זכאי לקבל את המגרש הסמוך לבית אמו.

הם ציטטו בפסק דינם את 'דין בן המצר (או בר מצרא)' הנותן עדיפות לאדם לרכוש מגרש שצמוד למגרש שלו, אך טענו כי מדובר בדין שחל על הקונה ולא על המוכר. "מהציבור מצופה לנהוג לפי כללי הישר והטוב (בית הדין הרבני תיק 5637/כא, ובמאמרו של רון קליינמן בספר שמגר עמ' 469). מאידך כיון שהדבר בא על חשבונם של אנשים אחרים, הרי שבמקרה זה אין לפעול באופן של 'לפנים משורת הדין'. יש להוסיף לכך את העובדה כי לפי דיני המדינה אין עדיפות ל"מצרן" ולכן מתן עדיפות במכירה למצרן יכולה להיתפס כמעשה לא ישר. ולכן אין לציבור לקיים דין ד'בר מצרא' ולאור זאת ברור שאין לישוב הנתבע חיוב מדין "בר מצרא" למכור את המגרש לתובע".

הדיינים נימקו עוד כי דין 'בר מצרא' לא חל כאן, "משום שהתובע אינו בעלים של המגרש הצמוד אלא המגרש הצמוד שייך לאמו. עוד לדבריהם, "בימינו לא ברור אם ניתן לומר שיש תקנה שמבטלת דין בר מצרא, אמנם, הישוב עלול להינזק באופן ציבורי מכך, ולכן נראה שאין זכות בר מצרא כמו שפסק הרמ"א (חו"מ קעה, כג) שבמקרה שהמוכר עלול להינזק לא תיקנו בר מצרא".

לפנייה לבית הדין ניתן לשלוח דוא"ל ל: beitdin@eretzhemdah.org

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו