סייבר מחשבים
סייבר מחשביםצילום: Istock

מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הגישה לאחרונה לבית משפט השלום בת"א, כתב אישום נגד מיכאל מאירי מאזור ורונן איזק מאשקלון החשודים בהפצת תוכנה המכילה מידע על כלל אזרחי המדינה.

הם מואשמים בביצוע עבירות של פגיעה בפרטיות, ניהול מאגר מידע אסור ושימוש בערמה, מרמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס.

על פי כתב-האישום שהוגש על ידי עו"ד סתיו גרוסמן, בין השנים 2008 ל-2018, הנאשמים ערכו, שיווקו והפיצו את התוכנה אשר היוותה מצבור של מאגרי מידע וכללה בסך הכל כ-136 מיליון רשומות המתייחסות לכ-9.5 מיליון אזרחי מדינת ישראל, ביניהם גם אזרחים ישראליים אשר נפטרו.

הנאשמים הרכיבו את בסיס הנתונים של תוכנת "השועל" מלפחות 38 מאגרי מידע ומאגרי נתונים שונים, וביניהם מאגר מידע אישי, המכונה "אגרון", הכולל רשומות על אודות מיליוני אזרחים ישראליים ומורכב בעיקרו מבסיס הנתונים של מרשם האוכלוסין של משרד הפנים וכן מאגר כלי רכב, הכולל פרטי מידע על אודות מעל ל 3 מיליון כלי רכב.

על פי כתב האישום, הם "ערכו את תוכנת 'השועל' כך שחלק מן הרשומות שבמאגר כלי הרכב קושרו באמצעות התוכנה לפרטי מידע אישי, שנאספו אל בסיס הנתונים של התוכנה ממאגרי מידע אחרים".

נוסף על כך, הנאשמים שיווקו את התוכנה שכונתה "השועל" או "145" ללקוחות רבים, ביניהם עורכי-דין וחוקרים פרטיים, תמורת תשלום חודשי או שנתי, ואלה השתמשו בתוכנת "השועל" לאיתור מידע אישי כדי לקדם את עסקיהם. במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, מיכאל מאירי שיווק את תוכנת "השועל" לכ-527 לקוחות שונים, ורונן איזק שיווק את תוכנת "השועל" לכ-257 לקוחות שונים. עוד על פי המתואר בכתב-האישום, ממכירת גישה לתוכנה הפיק מיכאל מאירי הכנסה הנאמדת ב 2.3 מיליון שקלים, ורונן איזק הפיק הכנסה כוללת בסך של 1.2 מיליון שקלים. הנאשמים פעלו באופן מודע ושיטתי על מנת לטשטש, להסתיר ולהעלים את הכנסותיהם מרשויות המס בישראל.

במחלקת הסייבר בפרקליטות ציינו כי "כתב-האישום ממחיש את הערך הכלכלי שמגולם במאגרי מידע לא-חוקיים. מאגר המידע שעליו הורכבה התוכנה שמכרו הנאשמים התבסס על תוכנת ה'אגרון', שכללה את מרשם האוכלוסין שדלף לפני למעלה מעשור והופץ באינטרנט. לאחר חקירה של הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, נחשפו הגורמים שהוציאו את מרשם האוכלוסין והפיצו אותו באינטרנט, והפרקליטות העמידה לדין את הנאשמים. חלק מהנאשמים נידונו בזמנו לעונשי מאסר בפועל. עם זאת, השלכות הדליפה של מרשם האוכלוסין לא נבלמו, וכתב-האישום הנוכחי ממחיש את זאת".

מהרשות להגנת הפרטיות נמסר כי "הרשות ניהלה חקירה מורכבת על מנת לחשוף את הנאשמים שיצרו את התוכנה, תכנתו אותה ואף שיווקו אותה באופן בלתי חוקי במשך שנים. הרשות תמשיך לפעול להעלאת המודעות הציבורית לאיסור השימוש שלא כדין במאגרי מידע בלתי חוקיים, לרבות תכנות ושיווק של תוכנות אסורות המבוססות על מאגרים כאמור, לשם חיזוק ההגנה על פרטיות הציבור".

עו"ד אלעד שאול ועו"ד אהרון מלכה ממשרד אלעד שאול ושות' המייצגים את מיכאל מאירי מסרו: "יחידות החקירה של רשות המיסים ורשות הגנת הפרטיות פגעו בזכויותיו של מרשנו, ללא הרף ולאורך ארבע שנות חקירה. טכניקות החקירה הפסולות בתיק זה הניבו ראיות פסולות עליהן מתבסס כתב האישום הפומפוזי שהוגש".

"מספר טענות מרכזיות הובאו בפני פרקליטות הסייבר בשלב השימוע, אך לנוכח הגשת כתב האישום לא נותרה למרשנו ברירה אלא להעביר את ההכרעה במלואה לבית המשפט. מרשנו אדם נורמטיבי לחלוטין כבן 70 ואנו מבקשים לשמור על שמו הטוב ועל כבודו שעה שחזקת החפות עומדת לזכותו", סיכמו עורכי הדין.