עו"ד אילן בומבך
עו"ד אילן בומבך צילום: חזקי

הכנסת הגישה היום (ראשון) את תגובתה לעתירת האופוזיציה נגד הרכב הוועדות הכנסת.

בהודעת הכנסת מצויין כי "נכון להיום חברי הכנסת ממרבית סיעות האופוזיציה אינם בעלי זכות הצבעה בוועדות, אך הם רשאים כמובן להשתתף בדיונים ואף לעשות שימוש בכלים פרלמנטריים שונים שאינם ייחודיים דווקא לחברי הוועדה (למשל, הגשת הסתייגויות). ברי, כי מציאות זו, שהיא חסרת תקדים בהיקפה, פוגעת באופן קשה בהתנהלות התקינה של הכנסת ובאותם עקרונות דמוקרטיים שמכוחם הוגשה העתירה, וזאת בפרט בימים אלה בהם נדונים תיקוני חקיקה רבים במסגרת חקיקת התקציב וחוק ההסדרים".

"כל עוד לא יהיה שיתוף פעולה עם האופוזיציה, לא ניתן יהיה לקדם באופן מעשי את הגדלת מספרי חברי הוועדות האמורות ואת הייצוג היחסי של סיעת הליכוד בוועדות אלה", נאמר בהודעת הכנסת.

עוד צויין כי "יו"ר הכנסת סבור שיש בהצעות הקואליציה כדי לאזן ולבטא באופן הולם את יחסי הכוחות בכנסת הנוכחית. בהמשך לכך, ועל אף שהצדדים לא הגיעו למתווה מוסכם, החלה הקואליציה בפעולות חד צדדיות אשר יביאו לשינוי הרכב הוועדות, אשר לא נדרש לגביהן שיתוף פעולה מצד האופוזיציה. כך, כפי שצוין לעיל, החליטה הקואליציה להקטין את הרוב שהיה לה בוועדת העבודה והרווחה ולהעמידו על 1 בלבד. החלטה זו משנה את הכוח היחסי של האופוזיציה בוועדה מרכזית זו וכן מגדילה את הייצוג היחסי של סיעת הליכוד בוועדה, שכן התוספת של חבר הוועדה נעשה מסיעה זו.הקואליציה אף הציעה, כחלק ממתווה מוסכם כולל, להקטין גם את הרוב בוועדת החוקה, חוק ומשפט. הצעה זו עודה עומדת על הפרק".

לטענת הייעוץ המשפטי של הכנסת, "תיקון החקיקה באופן שיאפשר את הגדלת מספר החברים בוועדת הכספים ובוועדת החוץ והביטחון אמור לתת מענה לטענה בדבר הייצוג החסר של סיעת הליכוד בוועדות הכנסת ה'משמעותיות' יותר. כאמור, בהעדר שיתוף פעולה בשלב זה לא ניתן ליישם חקיקה זו".

על כן קובעת הכנסת כי דין העתירה לדעתה, להידחת. "טיבן הייחודי של החלטות מליאת הכנסת בדבר הרכב הוועדות, מכלול הנסיבות הנוגעות אליהן וההלכה הפסוקה לעניין ההיקף המצומצם ביותר של התערבות בהליכים פנים-פרלמנטריים, מובילים למסקנה כי אין מקום במקרה זה להתערבות שיפוטית בסוגיה והדברים נכונים, בפרט לאור ההצעות השונות של הקואליציה לשינויים בהרכב של הוועדות, אשר יש בהן – גם אם לא באופן מלא – ליתן מענה לשתי הטענות המרכזיות בעתירה – ייצוג יחסי חסר של האופוזיציה בוועדות הכנסת, וייצוג יחסי חסר של סיעת הליכוד בוועדות כנסת "משמעותיות". מכל מקום, הצעות אלה מרחיקות אותנו עוד יותר מנקודת קצה של התערבות שיפוטית נדירה בהליכים פנים-פרלמנטריים ופוליטיים".

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות אפשרה לאופוזיציה להגיב לטענות הכנסת עד ליום רביעי.

עו"ד אילן בומבך המייצג את העותרים מהאופוזיציה אמר לערוץ 7, "האופוזציה תגיב עד יום רביעי ונבקש פסק דין דחוף כיוון שנגרם נזק רב בעבודת הכנסת כתוצאה מהפרשנות המעוותת של הקואליציה".