הרב חיים דרוקמן
הרב חיים דרוקמןצילום: ערוץ 7

התרבות היהודית-ישראלית מבוססת על התנ"ך ומסורת ישראל לדורותיה. חשוב שאנו בעם ישראל נפנים זאת. רוב עמי העולם, גם כן רואים אותנו ואת המיוחדות של מדינת ישראל, במסר התורני-רוחני שלנו. בלשון מקימי המדינה: "להיות אור לגויים".

לימוד והבנת תורת ישראל לדורותיה, מחייבת ידע מקיף ושנות לימוד ועיון מרובות ומסירות נפש גדולה. רבים מתחילים את הלימוד אך אינם מתמידים בו שנים רבות.

כראוי למדינת היהודים, הכירה מדינת ישראל, בכל שנות קיומה, בחשיבות לימוד התורה וסייעה לאלו שהחליטו להקדיש עצמם ללימוד התורה. כך המדינה מסייעת גם לסטודנטים.

לאחרונה נעשה ניסיון מכוון לפגוע דווקא בלומדי התורה ולהוריד רק לנשותיהן העובדות, את סבסוד מעונות הילדים. מה על הנשים לעשות? להפסיק לעבוד או ללמוד? לשלוח את הילדים להשגחה לא מפוקחת?

הפגיעה הזו הרסנית וראויה לכל גינוי אפשרי, מפני שפוגעים בכך בנשים עובדות ולומדות, מפרנסות יחידות במשפחותיהן! מעשה זה מבזה את כל השותפים בו, כיוון שפוגעים בכך בנשים בגלל פעילות בעליהן. לא עושים זאת לאף אחד בחברה הישראלית, ובוודאי שאין לעשות זאת לנשים המסורות של האברכים.

חמור לא פחות: הופכים את תורת ישראל, ששמרה לכל אורך הדורות על עמנו, לנושא שאינו ראוי לתמיכת המדינה, בעוד שזה הבסיס לתרבות היהודית-ישראלית ולתקומת עמנו בארצנו. מנגד, אם האברך היה לומד סינית או ספרות רוסית באוניברסיטה, אשתו היתה מקבלת סבסוד במעונות. זהו בזיון לאומי.

אנו קוראים לכל אישי הציבור: לנשיא המדינה, לראש הממשלה, לשרי הממשלה, לחברי הכנסת, לכל איש משפיע אשר המסורת היהודית-ישראלית קרובה ללבו ולכל איש ציבור שהצדק וההגינות נר לרגליו - לפעול ככל יכולתו למנוע את הגשמת התוכנית הרעה הזאת.

אנו רבני ישראל, מבקשים להביע את הערכתנו הרבה לנשות האברכים הנושאות בעול ומסייעות לבנות את מדינת ישראל לאורה של תורת ישראל. מעלתכן האישית גדולה וזכותכן רבה! תבורכו ותצליחו במאבקכן, שאין צודק ממנו.

חזק ונתחזק בעד עמנו, תורתנו וארצנו

הנשיאות: הרב חיים דרוקמן, הרב דב ליאור, הרב יעקב אריאל, הרב חיים שטיינר.
הנהלה: הרב איתן איזמן, הרב דוד חי הכהן, הרב יוסף ארציאל.