ועדת הכספים
ועדת הכספיםצילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

ועדת הכספים של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את המתווה להעלאת גיל הפרישה לנשים.

במהלך העבודה בוועדה על המתווה בוצעו בו שינויים רבים והסיכום הסופי הוא שגיל הפרישה לנשים יועלו מ-62 ל-65 באופן הדרגתי.

המהלך כולו ייפרס על פני 11 שנים באופן הבא: עד שנת 2024 יעלה גיל הפרישה מ-62 ל-63 במדרגות של 4 חודשים בכל שנה. עד שנת 2032 יעלה גיל הפרישה ל-65, הפעם בפעימות של 3 חודשים בכל שנה.

בחודש יולי בשנת 2038 ייכנס לתוקף מנגנון אוטומטי להעלאת גיל הפרישה באופן מתואם לעלייה בתוחלת החיים: בכל 3 שנים יעלה גיל הפרישה לנשים בשיעור של שני שליש מהעלייה בתוחלת החיים של נשים בנות 65 (שנמדדת על ידי הלמ"ס) באופן אוטומטי.

בשלב מסוים גיל הפרישה של נשים ישתווה לגיל הפרישה של גברים, ואז יוחל המנגנון על שני המינים.