"אתם עושים ניצול ציני של זכויות אדם ומסתירים טרור"ערוץ כנסת