ישיבת הממשלה
ישיבת הממשלהצילום : חיים צח / לע"מ

הממשלה אישרה בישיבתה היום (ראשון) את הצעת ראש הממשלה, נפתלי בנט, שרת האנרגיה, קארין אלהרר, והשרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, לתכנית משותפת להאצה בתחום התשתיות, שתסייע להפחתת פליטות גזי החממה, כחלק מהמאבק במשבר האקלים.

במסגרת התכנית, יוקם צוות משימה בראשות מנכ"ל משרד רה"מ לקידום הקמתם והוצאתם לפועל של פרויקטים רחבי היקף ובעלי חשיבות לאומית בתחום התשתיות, במטרה לעמוד ביעדי המעבר לכלכלה דלת פחמן לשנים 2030 ו-2050.

הצוות ידון בפרויקטי תשתית שיסייעו לטיפול במשבר האקלים, בין היתר בנושאי אנרגיה ירוקה, אגירת והולכת חשמל, לרבות פרויקטי הפקת חשמל בשילוב עם גידולים חקלאיים ושימוש בקרקע. כמו כן, ידון הצוות בפרויקטי פסולת ומחזור, בהם מתקנים למיון וטיפול בפסולת בהתאם למדיניות הטיפול בפסולת של המשרד להגנת הסביבה.

הוא יעסוק גם בפרויקטים המסייעים להיערכות לאסונות טבע ואירועי קיצון כדוגמת שריפות ושיטפונות, ויפעל לגיבוש פתרונות וצעדי מדיניות להסרת החסמים לביצועם.

מנכ"ל משרד ראש הממשלה ידווח לפורום הערכת המצב בראשות שרת האנרגיה אודות ההתקדמות בהסרת חסמים בתחומי האנרגיה ולשרה להגנת הסביבה על ההתקדמות בהסרת חסמים בתחום הפסולת והמיחזור. בנוסף, אחת לרבעון הצוות יעדכן את רשימת הפרויקטים והנושאים שבהם ידון, בהתאם לסדר היום שייקבע.

לצד התכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות, שמתפרסמת על ידי משרד ראש הממשלה מדי שנה, יתווסף נספח המפרט את התשתיות המקודמות בתחום האקלים והפחתת פליטות גזי החממה, זאת לצורך חיזוק התיאום והסנכרון בנוגע לפרויקטי התשתית, וכן הפניית קשב ממשלתי לתחומים בהם לא מבוצעים או מתוכננים פרויקטים במידה מספקת.

ההחלטה מעגנת גם את הודעתה של שרת האנרגיה בעניין הקמת פורום ממשלתי לאנרגיות מתחדשות בראשותה.

הפורום צפוי להתכנס כבר מחר (שני) בהשתתפות מנכ"לי כלל משרדי הממשלה הרלוונטיים.

"בשבוע הבא נצא לוועידת האו"ם לענייני אקלים שתתקיים בגלאזגו שבסקוטלנד, ביחד עם שרת האנרגיה, קארין אלהרר, ועם השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג. בהקשר הזה, אנחנו מביאים היום לשולחן הממשלה מספר החלטות חשובות בנושא האקלים והמשבר הסביבתי והגלובלי", אמר ראש הממשלה.

הוא הוסיף, "משבר האקלים הוא אחד הנושאים המרכזיים על סדר היום העולמי, ובצדק. הוא נוגע לחיים של כולנו, וגם לחיים של הילדים והנכדים שלנו. זה בנפשנו. אנחנו נדרשים לזה גם כאן בישראל, בכל הדרגים ובכל המשרדים. הממשלה תאשר היום מספר החלטות, בהן קידום תחבורה נקייה ודלת פחמן, התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות, עידוד חדשנות טכנולוגית והאצת תשתיות. יש עוד שורה של פעולות שאנחנו בוחנים ונודיע עליהן בהמשך לכשיבשילו".

שרת האנרגיה, קארין אלהרר אמרה, "אני מודה לראש הממשלה על הנכונות לקדם את הקמתו של הצוות החשוב הזה, שאת הנחיצות להקמתו העליתי בפניו כבר בפגישתנו המקצועית הראשונה. קידום המעבר לאנרגיות מתחדשות הוא מאבק יומיומי להסרת חסמים טכנולוגיים ובירוקרטיים העומדים בפנינו ברשת החשמל ובשטח בין עשרות משרדי ממשלה, גופים ציבוריים ופרטיים שונים. אימוץ הנושא על ידי ראש הממשלה והקמת צוות שבראשו עומד מנכ"ל משרדו בוודאי תסייע לקידום המעבר החשוב למשק אנרגיה אמין וירוק, שיאפשר למדינת ישראל להתייצב לצד המדינות המפותחות בעולם הנאבקות במשבר האקלים".

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג הוסיפה, "החלטת הממשלה להאצת תשתיות מתרגמת למדיניות את מה שאומרים לנו המדענים תקופה ארוכה: הפחתת פליטות מהירה היא קריטית למניעת ההשפעות ההרסניות של שינויי האקלים. אחרי שנים רבות מדי של גרירת רגלים, ממשלת ישראל מראה מחויבות אמתית לריכוז מאמץ ממשלתי בהיערכות לשינויי האקלים. צוות המשימה שהוקם יבטיח שיינתן מענה מיוחד לחסמים בפרויקטים להחדרה מואצת של אנרגיות מתחדשות, בפרט בשטח המבונה תוך שמירה על השטחים הפתוחים, וכן מתקני טיפול בפסולת על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה".