גלית דיסטל אטבריאן מדברת על ההטרדות באוטובוסים בשומרוןערוץ כנסת