מתניהו אנגלמן
מתניהו אנגלמן צילום: דוברות

דו"ח מיוחד שמפרסם אחר הצהריים (שלישי) מבקר המדינה מתניהו אנגלמן קובע כי מדינת ישראל לא ערוכה למשבר האקלים ועדיין לא חל שינוי תפיסה במדיניות הישראלית לנושא.

לדברי המבקר, 84% מהגופים הציבוריים אין כלל תכנית להתמודדות עם משבר האקלים.

מהמסמך עולה כי ישראל היא מהמדינות המעטות בעולם שעדיין אינה פועלת על בסיס תוכנית היערכות לאומית מתוקצבת ומאושרת, אף שהיא מצויה באזור בעל סיכון מוגבר ולפיכך חשופה עוד יותר לסיכונים של שינויי האקלים.

בדו"ח צויין כי "לשינויי האקלים השפעות שבאות לידי ביטוי בארבע מגמות עיקריות: עליית הטמפרטורה, הפחתה במשקעים, עליית פני הים ועלייה בתדירותם של אירועי מזג אוויר קיצוניים - שמשפיעות על מערכות אנושיות וטבעיות. המגמות הללו לעיתים הדדיות ומעצימות זו את זו, ולכל אחת יש פוטנציאל השפעות הרסני".

המבקר מצביע גם על הסכנות. "התגברות והחמרה של אירועי אקלים, לצד המשך השינוי בדפוסי האקלים, עלולים לגרום לנזק ניכר ולפגיעה בכלכלת ישראל וטומנים בחובם סיכון לביטחון הלאומי של ישראל, ובמיוחד: פגיעה במקורות מים טבעיים, פגיעה ביכולת אספקת מזון לאוכלוסייה; פגיעה בשטחים פתוחים ובמערכות אקולוגיות ואובדן מיני בעלי חיים; פגיעה בבריאות הציבור; פגיעה באספקת החשמל; פגיעה במערכות טכנולוגיות; איום ביטחוני וגיאו-אסטרטגי, בשל דלדול מקורות מים ומזון באזור הגיאוגרפי של ישראל; והשפעות נוספות כגון ירידה בתפוקה בעבודה, התגברות סיכונים לאוכלוסיות בסיכון ותופעת "עוני אנרגטי", סיכונים לשוק הביטוח ולתשתיות לאומיות".

לדעתו, "היותה של ישראל מדינת 'סף מדבר' עלולה להוביל לשינויים קיצוניים לעומת הממוצע העולמי, בעיקר בטמפרטורת האוויר, מי הים ומקורות מים טבעיים, ובהתגברות תהליך ה"'ִמדבור'".

משרדו של המבקר בדק היבטים הנוגעים לפעילות של עשרות משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים וציבוריים בסוגיית ההיערכות הלאומית למשבר האקלים. במהלך הביקורת מופו תחומים וגופים שהם בעלי רלוונטיות למשבר האקלים, נבחנו פעולות הממשלה בנוגע להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית והאופן שבו הממשלה נערכת להתמודדות עם הסיכונים הכרוכים בשינויי אקלים והשפעותיהם על המדינה ונבחנה היערכות המדינה למגמות האקלימיות.

נבדקו גם המשמעויות הכלכליות שמשבר האקלים טומן בחובו ואת הכלים הפיננסיים, המדעיים והטכנולוגיים הדרושים לשם התמודדות יעילה עם משבר האקלים. בנוסף, נבחנו אופן גיבוש כלי המדיניות ותהליכי העבודה הממשלתיים הנוגעים להתמודדות עם משבר האקלים.

כמו כן, נעשתה בדיקה השוואתית ענפה שבחנה מהו אופן הטיפול בסוגיה זו בעשרות מדינות בעולם, בארגונים בין-לאומיים ובגופים מקצועיים, האם משבר האקלים נתפס כסוגיה אסטרטגית לאומית, ומהן ההמלצות המתכללות הרלוונטיות לישראל על בסיס הידע המקצועי המעודכן בעולם.

המבקר אנגלמן התייחס למסמך שפרסם ואמר, "משבר האקלים כבר כאן. הטיפול הנדרש הוא ממש עכשיו".

"במדינות שונות הוכרז מצב חירום אקלימי. הן נוקטות פעולות ברמה הלאומית והמקומית, מתוך ההבנה שמשבר האקלים הוא רכיב משמעותי במפת הסיכונים. כולם מבינים שאין מדובר עוד בנושא סביבתי בעל השפעות מוגבלות; שההיערכות המדינתית למשבר היא מרכיב מרכזי באסטרטגיה הלאומית לחיזוק החוסן הציבורי והמוכנות המערכתית למשברים מרובי סיכונים", הוסיף.

לדבריו אנגלמן, "במהלך הביקורת נפגש צוות הביקורת עם שורת מומחים וחוקרים ועם דרגי מטה ושטח בעשרות גופים ציבוריים, ובהם גופי המטה הלאומיים, מרבית משרדי הממשלה וגופי הסמך, נציגי התעשייה ועוד. גם ח"כ פרופ' אלון טל היה שותף להתייעצויות טרם היבחרו לכנסת. הממצאים מעידים שבמדינת ישראל עדיין לא חל שינוי תפיסה".

"אני שמח שהממשלה יצאה עם תכנית חדשה למלחמה בשינויי האקלים. הדבר מגיע לאחר שהגשנו למשרדי הממשלה השונים את טיוטות הדו"ח בחודשים האחרונים והובהר לנו שהשרים והמשרדים יבצעו את ההמלצות. זוהי דוגמה לאפקטיביות של דו"חות מבקר המדינה. הטיפול במשבר האקלים חשוב לנו ולילדנו", דברי אנגלמן.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו