מאיר פרוש
מאיר פרוש צילום: Hadas Parush/Flash90

במהלך דיוני הכנסת בליל אמש תקף ח"כ מאיר פרוש בחריפות את יו"ר מפלגת העבודה השרה מירב מיכאלי שביקרה את השמירה על הסטטוס קוו בכותל המערבי ואמרה כי "יום אחד נצטרך לשחרר את הכותל שוב‬", כלשונה.

בנאומו חזר פרוש לימיה הראשונים של מפלגת העבודה והסביר כי לדאבון ליבו אין כל חדש תחת השמש.

"קצת היסטוריה", פתח הרב פרוש את נאומו. "אני מקריא מסטנוגרמה של הכנסת, ביום שהוקמה מפלגת העבודה, הישיבה 244 של הכנסת השישית, כ"ה טבת, תשכ"ח, 23/1/1968 למניינם, הודעת יו"ר ועדת הכנסת על הקמתה של סיעת מפלגת העבודה הישראלית בכנסת, מיזוג שתי הסיעות בכנסת, המערך לאחדות פועלי ישראל וסיעת רשימת פועלי ישראל (רפ"י). הכנסת בישיבה זו דנה על חוק גנים לאומיים ושמורת טבע.

בדבריו ציטט פרוש אמירותיה הפרובוקטיביות של ח"כ לשעבר שולמית אלוני נגד הכותל המערבי והמתפללים בו שנאמרו במליאת הכנסת ביום בו הוכרזה הקמתה של 'העבודה'.

"ואני מצטט מדבריה חברת הכנסת מטעם מפלגת העבודה ישראלית, גב' אלוני, וכך היא אומרת: 'לנוכח אותה השתלטות של משרד הדתות וצבא שרתיו על אתרים היסטוריים. הפיכתם למקום מכוער לפולחן ולטיפוח של אמונות הבל, ועבודת עץ ואבן. ולכך אנחנו עדים'".

עוד באותו נושא:

"אומרת לה היו"ר סנהדראי: 'חברת הכנסת אלוני, אני חושבת שכדאי לך למחוק את המילים האלה'.
"עונה לה גב' אלוני, 'לא, אינני מוחקת. קראת גם את הסיפור על המקל שהלכו איתו אל הכותל.. אני מוסמכת לומר את התרשמותי, כשרואים ליד הכותל המערבי אנשים שבנו מכלאות - הכוונה לעשות מחיצות בכותל המערבי - דוחפים, צועקים ומעליבים, ואני איני יכולה לבוא למקום הזה – ובאתי – עם ילדי. אתה מטפח את המיסטיקה של המשפחה, אני מדברת רק על אחוות המשפחה, ואף בזו פוגעים'.
"היא ממשיכה: 'הגעתי לשם עם ילדי ורציתי להראות להם את המקום, לתת להם תחושה של המקום, לא יכולתי ללכת אתם, כי יש לי בנים. כל אנשיך שם, שנראים כיצורים שנלקחו מ"הדיבוק", עם צעקות וקפיצות מסביב, התחילו לצעוק עלי ועל אחרות שהגיעו לשם כאילו היינו יצורים שלא מן העולם הזה'. וכך היא ממשיכה הלאה.
"ועולה לדוכן אלעזר שוסטק, ואמר: 'לא אדבר כמו חברת הכנסת שלומית אלוני. אינני יודע לשם מה היתה צריכה ללבות אש זרה. לא מדובר בביקור ליד הכותל, כאלו אסור לגברים ולנשים לבקר יחד. חברת הכנסת אלוני דיברה על מכלאות. כאן מציעה חברת הכנסת אלוני שבארץ ישראל יתפללו בבתי התפילה גברים ונשים יחד? שתבוא ותציע זאת. האם היא מציעה שנהפוך כולנו להיות יהודים רפורמים, שמתפללים כולנו יחד ?היא אומרת שהאשה כל כך קדושה כמו הגבר. אדרבה שתציע זאת. למה צריך לקרוא לכך מכלאות? ראינו את המחיצה על יד הכותל המערבי. בכל ישראל מתפללים גברים לחוד ונשים לחוד. וזה לא מפריע לבקר ליד הכותל, וזה לא אומר שגברים ונשים אינם יכולים לבקר על יד הכותל. האם אסור לאשה לבקר על יד הכותל בחלק של הגדר'.

פרוש סיפר כיצד אביו, הרב מנחם פרוש ז"ל, הביע את מחאתו החריפה על האמירות המזעזעות.
"שבוע לאחר מכן, בישיבה ה-247 של הכנסת השישית, בתאריך כ"ט טבת תשכ"ח, אותה יושבת ראש והנושא הוא, מהות תרבות החיים בדמוקרטיה פעילה,
"ואני מצטט מדבריו של אבי ז"ל, הרב מנחם פרוש, חבר כנסת מטעם אגודת ישראל, 'זה שבוע ימים מעיק עלי הדבר, איך להגיב מעל במת הכנסת על הדברים המכאיבים והמעליבים שהשמיעה כאן חברת הכנסת שלומית אלוני בדיוק לפני שבוע, כאשר התבטאה בדיבורים חמורים מאוד, אגב הדיון על תיקון מס 2 לחוק גנים לאומיים ושמורות הטבע. לא אחרוג כלל מן המסגרת אם אשלב זאת לנושא הנדון כעת במיוחד, נושא תרבות חיים. בעצם ביטוייה החמורים של חברת הכנסת אלוני מלפני שבוע הם השייכים לנושא של תרבות חיינו, יותר מאשר לנושא של חוק גנים ושמורות טבע. ברור לי כי דבריה החמורים של חברת הכנסת אלוני הם רק תוצאה מתרבות חיים הזרה שחדרה לחלקים מסוימים במדינה.
'אני מצטער עד מאוד שחברת הכנסת סנדראי, יושבת ראש הישיבה בה השמיעה חברת הכנסת אלוניי דבריה החמורים, לא עמדה על דרישתה למחוק דבריה הפוגעים של חברת הכנסת אלוני מפרוטוקול הכנסת, וחרפת דבריה נשארו לחרפתנו לדורות. אני בטוח שלא רק אני ולא רק רבבות שולחי, כי אם גם רבים רבים בבית הזה ורבבות שולחיהם נפגעו עמוקות מדבריה של חברת הכנסת אלוני שאמרה על הכותל המערבי, על שריד בית מקדשנו, על היקר היקרים שלנו, על המקום הקדוש והנשגב הזה, אשר נחלי דם ודמעות נשפכו עליו. מקום קדוש זה שהשכינה לא זזה ממנו, מקום קדוש זה אשר מיליוני אחינו ואחיותינו שופכים לפניו שיחם, תפילתם, תחינותיהם, בקשותיהם.
'לו נקבצו הדמעות שנשפכו בכל הדורות ליד הכותל המערבי והדמעות של מיליוני אחינו בתפוצות תוך ציפיה וכמיהה לכותל המערבי ועל הכותל המערבי, כי אז היו נהפכות לנחלים, לימים שלמים, עם גוונים מגוונים שונים, דמעות מלבבות, קרועות מצרות כלל ישראל ובני ישראל. אבני הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, ספגו במשך הדורות תפילות ותחינות אשר רק בורא העולם יודע סודם. הוד קדוש של אימה ויראה, אהבה וחיבה חופפים על אבני הכותל המערבי. ועל המקום הקדוש, נעלה ונשגב זה, כפי שהוא לעינינו, הרשתה לעצמה חברת הכנסת אלוני להתבטא שמקום קדוש ונשגב זה נהפך למקום מכוער לפולחן ולטיפוח אמונות הבל ועבודת עץ ואבן. עפרא לפומיא', הוא צעק פה", סיפר בנו מעל דוכן המליאה.

פרוש המשיך לצטט את דברי אביו. "ולא רק זאת, חברת הכנסת אלוני הרשתה לעצמה לכנות את היהודים העומדים שם לפני שריד מקדשנו, תוך לגלוג זול כ"יצורים", שנלקחו מן "הדיבוק" עם צעקות וקפיצות מסביב.

"הוא סיים במילים אלו: 'חברי הכנסת. לא ייתכן שנעבור לסדר היום על דברים פוגעים כאלה של חברת הכנסת אלוני, אשר פגעה בציפור נפשנו. תרבות זו מוליכה להידרדרות ולא לאזרחות טובה. ארשה לי לשאול את חברת הכנסת אלוני, אם את מבינה שהכותל המערבי אינו אלא אתר היסטורי, אולי תסבירי לי מדוע אף אומות העולם קוראות למקום הזה כותל הדמעות?

פרוש סיפר בנאומו כיצד היו"ר שניהל את הישיבה ניסה לפעול אצל אביו ז"ל כדי שירכך דבריו החריפים.

"היו"ר מבקש מאבי למחוק את הביטוי 'עפרא לפומיא', כי זה לא ביטוי פרלמנטרי. והוא עונה, 'אני לא מסכים למחוק את דבריי', אומר היו"ר, 'אני קובע'. אומר לו אבי ז"ל, 'לפני שבוע ביקש היו"ר למחוק את דברי חברת הכנסת אלוני ולא מחקו, אם ימחקו את דבריה המבזים והפוגעים בכותל המערבי, יהיה אפשר למחוק גם את הביטוי שלי'.

מכאן עבר להתייחס לאמירה של השרה מיכאלי. "אני אמרתי את זה וציטטתי, זה צריך בוודאי לעניין את יו"ר מפלגת העבודה הנוכחית, גב' מיכאלי, שהתבטאה על כך, שהנה אנחנו הולכים 'לשחרר את הכותל'.
"ממתי ואיפה שמענו שאת גב' מיכאלי מעניין, ורוצה להתפלל לפני הקב"ה , זה דבר שקשה לי לומר, אבל היא לא מאמינה בדבר הזה, היא מתעניינת ורוצה לדעת מה קורה בכותל המערבי? מעניין אותה לפגוע בציבור החרדי. היא לא תעז לדבר נגד המופתי בהר הבית שהוא אחראי על התיפלות בהר הבית, על הסדר שם, כי זה מיעוט ערבי ואסור להתגרות בהם.
"ולמה מותר להתגרות באחים שלך ואחיות שלך בני העם היהודי, למה? בגלל שאנחנו חרדים וחרדיות? לטעמך, את אמרת שאת 'הולכת לשחרר את הכותל', הרי אנחנו כיהודים חרדים לא עולים להר הבית, אבל אלה שאומרים הר הבית בידינו יודעים שהר הבית לא בידינו, הר הבית נמצא בשליטה מוחלטת של הערבים", תהה.

את דבריו חתם בקריאה חריפה כלפיה. "אני מאחל לשרה מיכאלי, שכמו שהר הבית לא בידייך, כך גם הכותל המערבי לא יהיה בידייך ויישאר לעולמי עד ולנצח נצחים מקום שמתפללים בהפרדה מלאה גברים ונשים ואת, עלייך נוכל לומר: שלי נעלייך מעל המקום הזה, זוזי מפה, לכי מפה".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו