הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי צילום: עצמי

אתה שנפש רכה לך, אם היית נפגש עם אדם אלים או עצבני, היית נרתע ושומר מרחק. אבל עשיו הרשע לא תמיד נראה מבחוץ אלים עם ראש קרח.  

הוא שופך דמים, אכזרי, צד נשים מתחת יד בעליהן ומענה אותן, ואחר כך בא לאביו ומהתל בו: "אבא, כיצד מעשרים את התבן? את המלח"? 

גם בדורנו, לצערנו יש שאריות של עשיו הרשע. לכן חשוב להזהיר מפניו יהודים טובים שרוצים להתקרב לה'. הוא עשוי להיראות כאדם מורם מעם, מתחזה לצדיק, יש לו זקן ופאות, והוא מטורף!! אתה רואה אותו מייסד ישיבה ומחזיר לכאורה הרבה יהודים בתשובה. הוא נדמה לך עובד ה' במסירות נפש עד כלות כל הכוחות. הוא מגיע לישיבה בחצות לילה ומתפלל באריכות. התפילה במחיצתו עם ניגונים, לכאורה מרוממת. 

והוא מטורף! הוא צד נשים מתחת יד בעליהן. ואתה לא יודע. כשאתה בא לביתו ורואה אותו עטור טלית ותפילין והשולחן הארוך מלא ספרים פתוחים והוא לכאורה לומד תורה בהתמדה,  הוא נדמה לך כצדיק יסוד עולם. אתה רואה אותו לילות בלי שינה, נוסע איתו לתפילות על קברי צדיקים, נכנס ל"אורות" במחיצתו. הוא לכאורה מחדיר בך אהבת תורה, התמדה ושקידה, צניעות וקדושה. אבל יחד עם זה הטירוף שלו איום ונורא, ואין לך שמץ של מושג ולו בחלום הרחוק ביותר שלך, עד לאן הדברים מגיעים.

התמימים שנוהים אחריו נשבים בקסמו, והוראותיו הורסות להם את החיים. מביאות אותם למחוזות אפלים שמעולם לא שיערו שיגיעו אליהם. 

 אתה תתפעל לראותו עומד שעות בתפילה, ואינך יודע שיש הורים דואגים לבנם שנעלם בהשפעתו ואיננו, שיש אבא דואג שנפטר מרוב צער, שיש אמא שבורת לב וכאובה על בנה היקר ניסים שטרית ז''ל שנחטף על פי החשד בהוראתו ונרצח! ("פנחס של הדור" הם קראו לו, ואולי לא ידעו שהוא גם עושה מעשה זמרי...) מאיפה הרוע הזה, מאיפה הטירוף הזה?

הוא כל כך מתעתע, כל כך מטעה ומבלבל, סוחף אחריו נשמות טובות, טהורות, ומורידן לבאר שחת. 

גם אני לצערי בתמימותי  התפעלתי ממנו שנים רבות, ולא ידעתי את גודל הטירוף שמאחוריו...

אחי היקר, תיזהר משאריות של עשיו הרשע! גם אם אתה מתפעל מאד, אל תזרוק את השכל, תבדוק אם הנהגותיו לפי ההלכה, תפעיל שיקול דעת! אל תבזבז את חייך על עבודה זרה שאין בה שום קשר ליהדות. בוודאי שלא לחסידות, ובוודאי שלא לרבי נחמן, המנהיג הרחמן.

"שאע"פ שיש עונות חמורין משפיכות דמים אין בהן השחתת יישובו של עולם כשפיכות דמים אפילו ע"ז ואין צריך לומר עריות או חילול שבת אינן כשפיכות דמים. שאלו עוונות הן מעבירות שבין אדם למקום אבל שפיכות דמים מעבירות שבינו לבין חבירו וכל מי שיש בידו עון זה הרי הוא רשע גמור ואין כל המצות שעשה כל ימיו שקולין כנגד עון זה ולא יצילוהו מן הדין שנאמר אדם עשוק בדם נפש וגו'.

צא ולמד מאחאב עובד ע"ז שהרי נאמר בו רק לא היה כאחאב וכשנסדרו עונותיו וזכיותיו לפני אלהי הרוחות לא נמצא עון שחייבו כלייה ולא היה שם דבר אחר ששקול כנגדו אלא דמי נבות שנאמר ותצא הרוח ותעמד לפני ה' זה רוח נבות ונאמר לו תפתה וגם תוכל והרי הוא הרשע לא הרג בידו אלא סיבב, קל וחומר להורג בידו"! (רמב״ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ד הלכה ט).

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו