הרב קנייבסקי.
הרב קנייבסקי. צילום: בית הרב קנייבסקי

העיתון "יתד נאמן" מפרסם הבוקר (שלישי) מכתב חריף של מנהיגי הציבור החרדי-ליטאי הרב גרשון אדלשטיין והרב חיים קנייבסקי, נגד ממשלת בנט-לפיד ותוכניותיה בנושאי דת ומדינה.

במכתבם, תחת הכותרת "לזעוק בצעקה להעלות שוועתנו", קוראים הרבנים "להעלות שוועתנו בתפילת יום כיפור קטן בכל אתר ואתר".

המכתב המלא:

"כאשר לדאבון הלב ממשלת הזדון גמרו אומר לפגוע בכל עמודי העולם, ונשאו זממם נגד לומדי התורה בכל דרך שהיא, להפריע לאברכי הכוללים בסיוע במוסדות לילדים הרכים, להשית מיסים שונים ומשונים כדי להקשות על לומדי התורה, לפגוע בכשרות המזון לכל העם היושב בציון, וגם לרבות ההכרה בכיתות הזרות ליהדות המסורה ולעקור את שלטון ההלכה, תוך כדי חילול המקום הקדוש שריד בית מקדשנו.

"והנה ודאי זממם לא יצלח וזאת התורה כל כלי יוצר עליה לא יצלח, ובכל דור ודור עומדים עלינו וכו’ והקב”ה מצילנו מידם.

"וגם הם טועים כביכול הדבר יגרום לרפיון אצל מי מלומדי התורה, אלא אדרבה לבטח כל אחד מתחזק להוסיף בשקידת התורה, והניסיונות האלו רק יוסיפו ויחזקו את הלומדים.

"אמנם אחר שיש בזה חילול השם, הרי מחובתנו לעשות קידוש השם, להתחזק בתורה, במידות טובות ובאמונה, ולזעוק בזעקה לפני ריבון כל העולמים, ובפרט בערב ראש חודש הבעל”ט, עת רצון היא וראוי הוא שהכלל כולו יתכנסו להעלות שוועתנו בתפילת יום כיפור קטן בכל אתר ואתר, לתפוס אומנות אבותינו, כי ודאי לא באו על המאורעות האלו אלא כדי שנתעורר ונתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוק. וברצות השם נזכה במהרה לישועת עולמים ובא לציון גואל אכי”ר".