הרב ד"ר יואל בן נון
הרב ד"ר יואל בן נון צילום: חזקי ברוך

הפילוג‌ ‌החמור‌ ‌בתוך‌ ‌עם‌ ‌ישראל‌ ‌היושב‌ ‌בציון,‌ ‌וחוסר‌ ‌האמון‌ ‌המוחלט‌ ‌בין‌ ‌גדעון‌ ‌סער‌ ‌ואנשיו‌ ‌לבין‌ ‌ בנימין‌ ‌נתניהו,‌ ‌הביאו‌ ‌למערכת‌ ‌הפוליטית‌ ‌מצב‌ ‌חסר‌ ‌תקדים‌ ‌–‌ ‌הקואליציה‌ ‌עם‌ ‌רע"מ‌ ‌מול‌ ‌האופוזיציה‌ ‌עם‌ ‌המשותפת,‌ ‌ושתי‌ ‌הקבוצות‌ ‌הללו‌ ‌מזעזעות‌ ‌אותי‌ ‌במידה‌ ‌דומה;‌

‌נתניהו‌ ‌רוצה‌ שנחשוב‌ ‌רק‌ ‌על‌ ‌נפתלי‌ ‌בנט‌ ‌ומנצור‌ ‌עבאס,‌ ‌אבל‌ ‌אני‌ ‌ראיתי‌ ‌את‌ ‌השמחה‌ ‌המשותפת‌ ‌בכנסת,‌ ‌ כאשר‌ ‌אחמד‌ ‌טיבי‌ ‌ובנימין‌ ‌נתניהו‌ ‌צהלו‌ ‌יחד,‌ ‌כשהצליחו‌ ‌להעביר‌ ‌הצעה‌ ‌של‌ ‌אחמד‌ ‌טיבי‌ ‌בהצבעה‌ ‌ משותפת,‌ ‌ובעיני‌ ‌זה‌ ‌חמור‌ ‌לא‌ ‌פחות,‌ ‌ואף‌ ‌יותר.‌ ‌ ‌

מנצור‌ ‌עבאס‌ ‌הבטיח‌ ‌לציבור,‌ ‌שהתמיכה‌ ‌שלו‌ ‌בקואליציה‌ ‌היא‌ ‌רק‌ ‌על‌ ‌בסיס‌ ‌אזרחי;‌ ‌הליכוד‌ ‌טוען‌ ‌ בתוקף‌ ‌שזה‌ ‌רק‌ ‌כיסוי‌ ‌והטעיה,‌ ‌והכסף‌ ‌מיועד‌ ‌לטרור,‌ ‌אבל‌ ‌לא‌ ‌הביא‌ ‌שום‌ ‌הוכחה;‌ ‌טענותיו‌ ‌בנויות‌ ‌ על‌ ‌הפחדה‌ ‌ממה‌ ‌שיקרה.‌ ‌לעומת‌ ‌זה,‌ ‌אחמד‌ ‌טיבי‌ ‌הבטיח‌ ‌לציבור‌ ‌את‌ ‌המשך‌ ‌המערכה‌ ‌נגד‌ ‌מדינת‌ ‌ ישראל‌ ‌כמדינה‌ ‌יהודית-ציונית,‌ ‌ונתניהו‌ ‌משתף‌ ‌עמו‌ ‌פעולה‌ ‌מבלי‌ ‌להניד‌ ‌עפעף.‌ ‌ ‌

'ההישג'‌ ‌היחיד‌ ‌של‌ ‌נתניהו‌ ‌בקרבות‌ ‌התקציב‌ ‌היה‌ ‌בכך‌ ‌שהמשותפת‌ ‌התייצבה‌ ‌כולה‌ ‌נגד‌ ‌התקציב‌ ‌ עם‌ ‌נתניהו;‌ ‌היה‌ ‌גלוי‌ ‌לעין,‌ ‌שאחדים‌ ‌מחברי‌ ‌המשותפת‌ ‌לא‌ ‌רצו‌ ‌להשאיר‌ ‌לרע"מ‌ ‌את‌ ‌כל‌ ‌ההישגים‌ ‌ לציבור‌ ‌הערבי-ישראלי‌ ‌ושקלו‌ ‌להימנע‌ ‌ואף‌ ‌לתמוך‌ ‌בתקציב,‌ ‌או‌ ‌בחלקים‌ ‌ממנו;‌ ‌אבל‌ ‌נתניהו‌ ‌התגייס‌ ‌ למערכה‌ ‌כמיטב‌ ‌כישרונו‌ ‌והצליח‌ ‌ליצור‌ ‌חזית‌ ‌אחת‌ ‌עם‌ ‌המשותפת‌ ‌נגד‌ ‌ממשלת‌ ‌ישראל.‌

‌ ‌‌

זה‌ ‌לא‌ ‌קרה‌ ‌רק‌ ‌בסעיפי‌ ‌תקציב‌Adina ‌אזרחיים‌ ‌–‌ ‌ ‌ בחזית‌ ‌אחת‌ ‌של‌ ‌אחמד‌ ‌טיבי‌ ‌עם‌ ‌נתניהו‌ ‌וסמוטריץ‌ ‌הם‌ ‌הצליחו‌ ‌לבטל‌ ‌את‌ ‌הוראת‌ ‌השעה‌ ‌שמנעה‌ ‌ איחוד‌ ‌משפחות‌ ‌של‌ ‌ערביי‌ ‌ישראל‌ ‌עם‌ ‌נשים‌ ‌פלסטיניות,‌ ‌ופרצו‌ ‌פרצה‌ ‌חמורה‌ ‌בחומת‌ ‌ההגנה‌ ‌ הביטחונית‌ ‌והדמוגרפית‌ ‌של‌ ‌מדינת‌ ‌ישראל!‌ ‌כמסך‌ ‌עשן‌ ‌העלו‌ ‌אנשי‌ ‌סמוטריץ‌ ‌את‌ ‌חוק‌ ‌יסוד‌ ‌ ההגירה,‌ ‌שנתניהו‌ ‌עצמו‌ ‌נמנע‌ ‌מלקדמו‌ ‌כשהיה‌ ‌בידיו,‌ ‌ובידיעה‌ ‌ברורה‌ ‌שאין‌ ‌לחוק‌ ‌הזה‌ ‌שום‌ ‌סיכוי,‌ ‌ וגם‌ ‌לא‌ ‌יכול‌ ‌היה‌ ‌למנוע‌ ‌'איחוד‌ ‌משפחות'‌ ‌מכמה‌ ‌סיבות;‌ ‌נתניהו‌ ‌מכיר‌ ‌ויודע‌ ‌מדוע‌ ‌רואים‌ ‌גורמי‌ ‌ הביטחון‌ ‌סכנות‌ ‌חמורות‌ ‌ב'איחוד‌ ‌משפחות'‌ ‌כזה,‌ ‌כי‌ ‌פיגועי‌ ‌טרור‌ ‌כבר‌ ‌נגרמו‌ ‌על‌ ‌ידי‌ ‌מסתננים‌ ‌בלתי‌ ‌ חוקיים.‌ ‌ ‌

לפיכך,‌ ‌שיתוף‌ ‌הפעולה‌ ‌בין‌ ‌נתניהו‌ ‌וסמוטריץ‌ ‌לבין‌ ‌אחמד‌ ‌טיבי‌ ‌וחבריו‌ ‌כבר‌ ‌פגע‌ ‌בעמידה‌ ‌הלאומית‌ ‌ של‌ ‌מדינת‌ ‌ישראל‌ ‌כמדינת‌ ‌העם‌ ‌היהודי,‌ ‌בנושא‌ ‌חמור‌ ‌ומסוכן‌ ‌–‌ ‌זה‌ ‌חורג‌ ‌לחלוטין‌ ‌מן‌ ‌ההבטחות‌ ‌של‌ ‌ נתניהו‌ ‌לבוחריו,‌ ‌וזה‌ ‌מסוכן‌ ‌למדינת‌ ‌ישראל‌ ‌–‌ ‌כל‌ ‌מי‌ ‌שלא‌ ‌מוכן‌ ‌לחיות‌ ‌בתוך‌ ‌תעמולת‌ ‌הכזב‌ ‌ המזעזעת‌ ‌הזאת‌ ‌חייב‌ ‌לפקוח‌ ‌את‌ ‌עיניו.‌ ‌ ‌

אגב,‌ ‌בנימין‌ ‌נתניהו‌ ‌יכול‌ ‌לתקן‌ ‌את‌ ‌הפרצה‌ ‌בקלות‌ ‌אם‌ ‌רק‌ ‌יודיע‌ ‌בקול‌ ‌רם,‌ ‌שהוא‌ ‌יחזור‌ ‌עם‌ ‌הליכוד‌ ‌ לתמוך‌ ‌בהוראת‌ ‌השעה,‌ ‌שאותה‌ ‌הוא‌ ‌עצמו‌ ‌הביא‌ ‌לכנסת‌ ‌שנה‌ ‌אחרי‌ ‌שנה;‌ ‌גם‌ ‌בצלאל‌ ‌סמוטריץ‌ יכול‌ ‌להודיע‌ ‌לאיילת‌ ‌שקד‌ ‌שהיא‌ ‌יכולה‌ ‌להביא‌ ‌שוב‌ ‌את‌ ‌הוראת‌ ‌השעה‌ ‌לאישור‌ ‌הכנסת‌ ‌ואנשיו‌ ‌ יתמכו,‌ ‌לפני‌ ‌שיתחולל‌ ‌'איחוד‌ ‌משפחות'‌ ‌בפועל‌ ‌–‌ ‌הרי‌ ‌גלוי‌ ‌וידוע‌ ‌שאיילת‌ ‌שקד‌ ‌מעכבת‌ ‌בכל‌ ‌כוחה‌ ‌ את‌ ‌התוצאות‌ ‌המסוכנות‌ ‌של‌ ‌הפרצה.‌ ‌ ‌

כל‌ ‌עוד‌ ‌נתניהו‌ ‌וסמוטריץ‌ ‌אינם‌ ‌פועלים‌ ‌לעצירת‌ ‌הסכנה‌ ‌הזאת‌ ‌שהם‌ ‌גרמו,‌ ‌אין‌ ‌להם‌ ‌שום‌ ‌זכות‌ מוסרית‌ ‌לטעון‌ ‌נגד‌ ‌בנט‌ ‌טענות‌ ‌כזב‌ ‌חמורות‌ ‌על‌ ‌מה‌ ‌שעתיד‌ ‌לפיד‌ ‌לחולל‌ ‌בבישוליו‌ ‌מעבר‌ ‌לים,‌ ‌וכל‌ ‌ שאר‌ ‌ההפחדות‌ ‌ממה‌ ‌שיקרה‌ ‌בממשלה‌ ‌בגלל‌ ‌רע"מ-מר"ץ.‌ ‌ ‌

ההצבעה‌ ‌של‌ ‌נתניהו‌ ‌ושל‌ ‌סמוטריץ‌ ‌יחד‌ ‌עם‌ ‌המשותפת‌ ‌בעד‌ ‌מימוש‌ ‌זכות‌ ‌ההגירה‌ ‌הפלסטינית‌ ‌היא‌ ‌ אור‌ ‌אדום‌ ‌לכולנו‌ ‌ותמרור‌ ‌עצור‌ ‌–‌ ‌לא‌ ‌תוליכו‌ ‌אותנו‌ ‌שולל‌ ‌–‌ ‌אתם‌ ‌יכולתם‌ ‌ועדיין‌ ‌יכולים‌ ‌לנטרל‌ ‌את‌ ‌ הסכנה‌ ‌החמורה‌ ‌של‌ ‌רע"מ,‌ ‌אבל‌ ‌המאבק‌ ‌של‌ ‌שנאת‌ ‌אחים‌ ‌בין‌ ‌אופוזיציה‌ ‌לקואליציה,‌ ‌ובין‌ ‌נתניהו‌ ‌ לבנט,‌ ‌חשוב‌ ‌כנראה‌ ‌יותר‌ ‌מעתידה‌ ‌של‌ ‌מדינת‌ ‌ישראל‌ ‌כמדינה‌ ‌יהודית‌ ‌וציונית.‌ ‌ ‌

גם‌ ‌גל‌ ‌הטענות‌ ‌על‌ ‌הפרת‌ ‌הבטחות‌ ‌לציבור‌ ‌חייב‌ ‌להיבחן‌ ‌לשני‌ ‌הכיוונים‌ ‌–‌ ‌ ‌ לא‌ ‌נשכח‌ ‌איך‌ ‌הוביל‌ ‌בנימין‌ ‌נתניהו‌ ‌כראש‌ ‌ממשלת‌ ‌ישראל‌ ‌את‌ ‌החלת‌ ‌החוק‌ ‌הישראלי‌ ‌על‌ ‌ ההתיישבות‌ ‌היהודית‌ ‌ביהודה‌ ‌ובשומרון,‌ ‌ותוך‌ ‌כדי‌ ‌תנועה‌ ‌התברר‌ ‌שכל‌ ‌זה‌ ‌היה‌ ‌רק‌ ‌תכסיס‌ ‌אמריקני‌ למען‌ ‌'הסכמי‌ ‌אברהם'‌ ‌עם‌ ‌האמירויות‌ ‌–‌ ‌הסכם‌ ‌חשוב‌ ‌מאד‌ ‌כשלעצמו,‌ ‌אבל‌ ‌הדרך‌ ‌אליו‌ ‌נפרצה‌ ‌ בגניזת‌ ‌'הסיפוח'‌ ‌–‌ ‌ ‌המשך‌ ‌שנאת‌ ‌החינם‌ ‌הזאת‌ ‌מסכן‌ ‌את‌ ‌כולנו!‌ ‌ ‌

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו