חברת הכנסת מיכל שיר מ'תקווה חדשה' השתתפה לדיון המיוחד שהתקיים היום בוועדה לזכויות הילד על מצבם הקשה של ילדי ההתיישבות הצעירה שאינם זוכים לתנאים הומניטאריים בסיסיים בשל דחיית הסדרת יישוביהם שוב ושוב.

"הועדה מסתכלת על כל ילד באשר הוא ילד, בלי קשר למיקומו הגיאוגרפי, דתו או עדתו", אומרת חברת הכנסת שיר. "לכל ילד ישראלי יש זכות לקבל את אותם הדברים כמו כל שכן מתל אביב, וכאשר מדובר באפליה של 12,000 ילדי ההתיישבות הצעירה שלא זכאים לזכויות בסיסיות כמו חשמל ומים, כאש מדינת ישראל היא זו ששלחה אותם לגור באותם מקומות, זו הזנחה של ילדי ישראל".

על דבריו של חבר הכסת מוסי רז אודות הצורך להעביר את ילדי ההתיישבות הצעירה למשפחות אומנה במדינת ישראל, היא אומרת כי מדובר בבורות המאפיינת ציבור גדול בישראל שאינו מודע למתרחש ביהודה ושומרון, "או שהוא דיבר מבורות או שדיבר מחוסר חמלה כלפי ילדים".

כשהיא נשאלת על הקואליציה המורכבת בה היא חברה, מדגישה חברת הכנסת שיר את העברת התקציב כהישג שכלל אזרחי ישראל כבר מתחילים להרגיש את משמעותו והדברים נוגעים לחינוך המיוחד ולסוגיות אזרחיות רבות אחרות. "זה הישג לכלל אזרחי ישראל".

"בכל תקציב יש מי ששמחים יותר ומי ששמחים פחות, יש מי שחשובים שהם קופחו יותר או פחות, אבל קודם כל העברנו תקציב שבכללותו הוא טוב ונועד לשרת את אזרחי מדינת ישראל", היא אומרת ומציינת גם את היציבות הפוליטית שמגיעה אחרי ארבע מערכות בחירות כהישג שגם הוא אינו מבוטל.

לדבריה גם היא כמו טענותיה של חברת הכנסת עידית סילמן, חווה אלימות מילולית ברשת. "אנחנו צריכים לשאול איזו חברה אנחנו רוצים, כזו שבה יודעים לכבד איש את רעהו, האם אנחנו רוצים לגדל את ילדינו בחברה שהשפה בה אלימה, ולצערינו מילים הופכות למעשים, בין אם זה כלפי פוליטיקאים ובין אם כלפי כל אדם".

על סיכויי הישרדותה של הקואליציה אומרת שיר כי לא סוד הא שהדעות חלוקות בתוך הקואליציה בין ימין ושמאל, אך "עם זאת ישנם נושאים רבים אחרים שבהם אנחנו מאוד מאוחדים, שזה שלמות האזרחים במדינת ישראל, אחדות, ולכן הממשלה הזו תשרוד. היא תשרוד כי האזרחים בישראל צריכים את היציבות הזו. אני סבורה שבעם שלנו יש יותר מאחד מאשר המפריד".