ניצן הורוביץ
ניצן הורוביץ צילום: Avi Dishi/Flash90

שר הבריאות ניצן הורוביץ חתם היום (א') על כתב המינוי לצוות התכנון והיישום של מתווה קיצור תורנויות המתמחים לרפואה. בראשות הצוות יעמוד המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ד"ר ספי מנדלוביץ.

המלצות ביניים ליישום המתווה בעשרת בתי החולים בפריפריה יוגשו עד ה-31 בינואר 2022 ובהמשך גם לגבי יתר בתי החולים ברחבי הארץ.

צוות היישום יעסוק בטיוב וניתוח הנתונים שעל בסיסם יופעל המתווה, יבחן את המאפיינים הייחודים של ההתמחויות השונות, ויגבש המלצותיו ביחס למכלול ההיבטים, לרבות צרכי האיוש ואופי ההתמחות, ולאור המודלים השונים לקיצור יום העבודה והפחתת מספר התורנויות.

כמו כן יבחן הצוות פתרונות נוספים להקלת עומס העבודה של המתמחות והמתמחים לרפואה, ובהם הסתייעות בעוזרות ועוזרי רופא וצוות מזכירות רפואית.

מסקנות הצוות יגובשו על ידי כל הגופים המשתתפים בו ויוגשו לשר הבריאות. צוות היישום יורכב מאנשי משרד הבריאות, האוצר והכלכלה, מנהלי בתי חולים, ההסתדרות הרפואית, רופאים מומחים ומתמחים.