הרב חיים קנייבסקי
הרב חיים קנייבסקי צילום: קופת העיר

מנהיגי הציבור הליטאי הרב חיים קנייבסקי והרב גרשון אדלשטיין הצטרפו למחאה נגד הדיינים שהתירו עגונה להינשא בטענה לאי-שפיות הבעל וכי הקידושין הראשונים בטלים.

תחת הכותרת "על משמר קדושת ישראל" הם התריעו מפני פסק הדין וקראו להיזהר מלמנות דיינים העלולים "לגלות פנים בתורה שלא כהלכה", כלשונם.

"הננו מצטרפים למחאת הרבנים הגאונים שליט"א על כבוד שמים אשר חולל בפריצת גדרי ההלכה, להתיר אשת איש לעלמא שלא כדין רח"ל, על ידי ג' דיינים בבית הדין הרבני בתל אביב", כתבו.

"והננו בקריאה ואזהרה לכל העוסקים במינוי דיינים שיזהרו וישמרו עצמם מאוד שלא למנות דיינים או הרכבים שחלילה עלולים לפרוץ פרצות ולהורות שלא כדין, ולגלות פנים בתורה שלא כהלכה, ומעוות לא יוכל לתקון".

עוד הוסיפו: "ואנו פונים לכל מי שבידו לעמוד על משמר קדושת ישראל, ולעשות ככל שביכולתו לגדור מחיצת הכרם שנפרצה, ויה"ר שהשי"ת יערה רוח טהרה ממרום, וילמדו תועים בינה, ויקויים בנו במהרה הכתוב 'ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה', במהרה בימינו אמן".