חורף
חורף צילום: ISTOCK

למרות שתחזיות מזג האוויר מאותתות על בוא הגשם כבר בסוף השבוע הקרוב, יצאו חברי בית הדין של חסידות בעלז בקריאה לשומעי לקחם להתפלל על הגשמים.

על פי ההודעה, מאחר ואנו נמצאים למעלה מחודש לאחר ז' מרחשוון ועדיין לא ירד גשם, יש להתפלל על הורדת גשם כפי הנהוג בעיתות בצורת.

במודעה עליה חתמו כל חברי בית הדין נכתב כי "היות שנמצאים באמצע חודש כסלו ועדיין לא נענינו בגשמי ברכה ונדבה, על כן מחובתנו לפשפש ולמשמש במעשינו ולהיטיב דרכנו לזעוק ולהתריע, ולשפוך שיח לפני אבינו שבשמים שיחוס וירחם עלינו לחונן אותנו בתן טל ומטר לברכה".

"על כן מן הראוי שכל אחד ואחד יוסיף בברכת שומע תפלה בלחש תפלת "ועננו בורא עולם" שהוסיפו ברכה זו בתענית ציבור".