הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטיין Photo by Yaakov Naumi/Flash90

במכתב מיוחד ששוגר להנהלות הסמינרים ולהורי הבנות, קרא הרב גרשון אדלשטיין להקפיד שלא לשלוח את הבנות החרדיות למקצועות בהן הן עשויות להיפגע מבחינה רוחנית.

את הדברים הביא בשמו רבה של מודיעין עילית וחבר ועדת הרבנים לענייני חינוך של 'דגל התורה', הרב מאיר קסלר, לאחר שהרב אדלשטיין חתם על המכתב בכתב ידו.

תחת הכותרת "כה תאמר לבית יעקב", נכתב במכתב שפורסם בעיתון 'יתד נאמן' כי "דורנו התברך בנשים צדקניות שבנוסף לניהול ביתם על כל המשתמע מכך, הן לוקחות על עצמן גם כן את עול הפרנסה כדי שבעליהן יוכלו לשבת באהלה של תורה, ואשרינו שזכינו לכך".

"יחד עם זאת יש לשמור שלא להעמידן בניסיונות במקומות עבודה שאינם מתאימים לאשה החרדית, וצריך לכך תשומת לב מרובה. נתבקשתי להביא לידיעת הציבור את מה ששמעתי מרבנו מרן ראש הישיבה שליט"א בעניינים אלו, כדלהלן:

"על הנהלות הסמינרים וההורים לבדוק בשעת בחירת המקצוע המתאים, לא רק את הכישורים של התלמידה אלא יש לקחת בחשבון מראש את האפשרות של מקום עבודה ראוי במקצוע המסויים, והאם אופיה של הבת מתאים לעסוק במקצוע זה או לשהות בסביבת העבודה מבלי שזה יפגע בה מבחינה רוחנית".

כך למשל - עבודה במשרד הביטחון אינה נחשבת לעבודה בסביבה צנועה. "ישנם גופים רשמיים כמשרד הבטחון וכד' שמעוניינים לקבל עובדות חרדיות ומציעים הצעות מפתות, ויש לדעת שאין זה מן הצניעות הראויה לבנות ישראל לעבוד ולהשתייך לגופים אלו, ומאבדים בכך את השמירה הראויה".

בהמשך קראו לנשים להתחזק באמונה. "באופן כללי יש לחזור ולשנן שכל ענייני הפרנסה תלויים במי שאמר והיה העולם והכל נגזר בר"ה, ואנו אין לנו אלא להשתדל באופן הראוי, ואין להסתכל רק על גובה המשכורת המוצעת, אלא יש לשים לב תמיד הן בעת הלימודים והן לאחר מכן בעבודה, שלא לאבד את היסודות הנדרשים לחינוך ולעיצוב דמות התלמידה והאשה כאמא יהודיה המגדלת את בניה לתורה ויר"ש".

"כמו"כ יש לשים לב בזמן הלימודים בסמינר שלא להכביד על התלמידות בלימוד מקצוע על חשבון לימודי חינוך ויהדות הנחוצים כ"כ לבנייתן הרוחנית, ולהחדיר בלב התלמידות את יסודות האמונה והבטחון, שכשפועלים נכון יש סייעתא דשמיא", נכתב במכתב.

הרב אדלשטיין הוסיף בכתב ידו: "ודאי שיש סכנה של השפעת סביבה לא הגונה, והרי הכל בידי שמים, וכל הנזהר לא יפסיד, ובזכות זה יזכנו לחיים טובים ומאושרים".