פרופ' אבי לוי
פרופ' אבי לוי צילום: דוברות שאנן

יעקב אבינו מחליט לקחת את נשותיו, בניו ובתו ולעזוב את לבן השקרן הפתולוגי והסביבה העוינת ולחזור לבית אביו. הוא חושש מהמפגש עם אחיו עשו. כחלק מההכנות למפגש הוא חוצה את הנחל עם משפחתו וכשהוא מסיים הוא נשאר לבד: ״ויוותר יעקב לבדו״. כשהוא לבד בדומה לפרשת ויצא הוא נפגש עם מלאכים בחלומו. שם בחלום ראה מלאכים עולים ויורדים. וכאן גם כן: ״ויאבק איש עימו״. יעקב והמלאך בקרב איתנים לאורך כל הלילה. ״וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו ותקע כך ירך יעקב בהיאבקו עימו״. המלאך נוגע ביעקב, ונשאלת השאלה מה משמעותה של נגיעה זו? אחרי מאבק איתנים - מסיימים בנגיעה?

בשיחת הפרידה המלאך משנה את שמו של יעקב לישראל. יעקב גם מבקש לדעת את שמו של המלאך שאינו עונה ומברך אותו במקום. מהי תוצאת הנגיעה? ״ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע על ירכו״. הירך הוא השריר החזק שברגל שמאפשר את עמידתו היציבה של האדם על הקרקע. יעקב תמיד נע בין ״ראשו מגיע השמיימה״ ובין ״מוצב ארצה״. עוד בבית אביהם חלוקת התפקידים לכאורה בין יעקב עשו הייתה שיעקב זוכה בעולם של רוחניות: "איש תם יושב אוהלים״- באוהלה של תורה, ועשו יזכה בעולם הזה. ״איש ציד איש שדה״, אבל יעקב אבינו עבר ״סידרת חינוך״ והתאמה לחיי העולם הזה בבית לבן. הוא חש על בשרו את אתגרי העולם, ועובר בהצלחה יתרה את הגיבוש האגרסיבי שמעבירו לבן בביתו.

יעקב חוזר לבית אביו כשהוא מצויד באחיזה בקרקע יחד עם המידות הרוחניות שלו; שילוב החזון עם עולם המעשה. זה לא התאים לעשו ולמלאך- השר של עשו. במאבק עם יעקב לאורך הלילה הוא מנסה לנתק את אחיזתו של יעקב מהקרקע ומצליח. לבסוף הוא מצליח באופן חלקי, נוגע בירך. מנסה לנתק את החיבור בין השריר החזק והחשוב לבין העצם ( גיד הנשה). בעקבות המאבק יעקב צולע, אבל התברר שאין לעשו שום יכולת לפגוע בו באופן מוחלט וסופי בעצם של יעקב שהם האידיאלים העצמיים והבסיסיים כל המידות והתכונות האלוקיות שעם ישראל נושא בתוכו. אבל הוא לא מצליח לפגוע בשריר הירך, שאלו הם הכוחות הגשמיים הכלכליים והביטחוניים של העם, אבל הוא כן מצליח לפגוע בחיבור ביניהם. בגיד הנשה (נשה- מלשון שכחה. ״כי נשני אלוקים..״.) ניתוק מוחלט של הגיד יגרום לשכחה של החיבור בין הגוף לנשמה- בין הכוחות הגשמיים לבין אלו הרוחניים. האיסור לאכול את גיד הנשה הוא כדי שאנו בני יעקב לא נשכח את הצורך בחיבור המתמיד בין הגוף לנשמה.

למה זה קרה ליעקב? בגלל שהוא נשאר לבד התשובה, ״ויוותר יעקב לבדו״. מדוע בניו לא באו אליו לבדוק היכן אביהם ומדוע הוא מתעכב כל הלילה? בשעה החשובה והקריטית שהוא זקוק להם הם לא לצדו, ובגלל שהשאירוהו לבדו מבלי שליווהו נאסר עליהם לאכול את גיד הנשה. זהו גם מסר חשוב לבניו: שלא תחשבו שניתן להסתפק בכוחות הרוחניים ולוותר על הגשמיים. אם אוכלים את גיד הנשה, עשויים אנו לשכוח את החיבור ההכרחי בין שני הכוחות, ולכן נאסר עלינו לאוכלו. עשו גם מבין היטב מצדו שאינו יכול להכריע את יעקב, אז הוא מחבקו ומנשקו, ואף מציע לו להתחבר יחדיו, ואף מבקש להחזיר ליעקב בחזרה את המתנות שקיבל ממנו.

עשו מנסה בכל מאודו למשוך אליו את יעקב חזרה, ולהשכיח את הקשר הגורדי שקיים בין הגוף לנשמה, בין החומר והרוח. יעקב מתעקש לתת לעשו את המתנות, ומסרב בתוקף לחבור אליו ומציע לו במקום שיעבור לפניו והוא יתנהל לאיטו, ומאותו הרגע הם מתנתקים לעולם; שני עמים, שני לאומים שונים בתכלית. עשו שב לשעיר ויעקב נוסע לסוכות ולא מוכן לוותר על החיבור בין הרוח לחומר, אך מציב את הרוח במקום הראשון, ורק כשזה קורה: ״ויבא יעקב שלם..״ זוהי השלמות, המתווה לקיומו של עם ישראל, מאז ועד היום.

פרופ' אבי לוי הוא נשיא המכללה האקדמית דתית לחינוך שאנן בחיפה

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו