מתוך אחד הספרים
מתוך אחד הספרים צילום: קדם

השבוע נחשפו בירושלים שלושה ספרי הלכה נדירים שפורסמו במאה ה-16 באיטליה.

שלושת הספרים עוסקים בפולמוס הלכתי סביב פרשת תמרי-ונטורוצו שהסעירה את הקהילה היהודית באיטליה לפני כמעט 500 שנה.

מדובר בסכסוך גירושין שעורר פולמוס הלכתי חריף בו השתתפו רוב רבני התקופה, כולל מחבר השולחן ערוך, הרדב״ז והמהר״ם מפאדובה. שלושת הספרים שהודפסו בשנת שכ"ו (1565-1566) יעמדו למכירה בבית המכירות הפומביות ’קדם‘ בשלישי הקרוב. המחיר ההתחלתי של הספרים יעמוד על כ-74,000 ש"ח.

במרכז הסיפור שני יהודים ממשפחות מוערכות בקהילה המקומית: רופא יוסף בן משה הכהן תמרי ושמואל ונטורוצו. תמרי היה אחד מרופאי העיר ונציה ובעל מעמד והשפעה בקרב הציבור היהודי והציבור הנוצרי בעיר. בשנת ש"כ (1560) התארסו שמואל ונטורוצו ותמר, בתו של יוסף תמרי, אך מיד לאחר מכן פרץ בין החתן לאבי הכלה סכסוך קשה וכעבור שלושה חודשים עזב ונטורוצו את ונציה.

צילום: קדם

לפי טענתו של ונטורוצו, הוא נאלץ לברוח מוונציה לאחר שחמיו הלשין עליו בפני השלטונות והכנסייה. גם אחרי בריחתו רדף אותו תמרי בכל מקום אליו הגיע, כשהוא תובע ממנו סכום כסף שלטענתו התחייב החתן לשלם לו.

לאחר כארבע שנים פנה תמרי אל המהר"ם מפאדובה וביקש ממנו שיתערב בפרשה. בד' אדר שכ"ד (1563) פסק המהר"ם מפאדובה כי על ונטורוצו לכנוס את ארוסתו או לגרשה בתוך חודש ימים (באותה התקופה באיטליה נערך טקס הקידושין בזמן האירוסין ועקב כך נחשבה תמר כנשואה).

לאחר דיונים משפטיים רבים, התרצה ונטורוצו לחזור לוונציה ולגרש את תמר. אך בכך לא תמה הפרשה, שכן לאחר נתינת הגט טען ונטורוצו כי הוא הוצא ממנו בניגוד לרצונו וכי ביטל את הגט מראש ב"מודעא" שמסר קודם לכן, ולמעשה הגט איננו תקף.

שני הצדדים עירבו במחלוקת את השלטונות הכנסייתיים והחילוניים בוונציה, פירנצה, פיררה ומנטובה. בין רבני הקהילה היהודית באיטליה התעוררה מחלוקת קשה: כל אחד מן הצדדים זכה לתמיכה של רבנים גדולים. בראש סיעתו של תמרי עמדו רבני ונציה, ובראשם רבי משה פרובינצאלו – רבה של מנטובה, ועמו רבנים רבים נוספים.

רבני ונציה הטילו חרם על ונטורוצו ובמקביל פסקו כי הגירושין תקפים. מאידך, רבי משה פרובינצאלו, שעמד בראש התומכים בוונטורוצו, פסק כי הגט בטל וכי בתו של תמרי אינה רשאית להינשא עד שיתבררו הדברים בבית דין. הדבר עורר כעס גדול על רבי משה פרובינצאלו ומשסירב להופיע בפני רבני ונציה ולהסביר את עמדתו, הוציאו נגדו פסק הלכה המוריד מגדולתו.

במקביל שלחו שתי הסיעות חוזר אל רבני קהילות ברחבי איטליה, ובכך הצטרפו רבנים רבים לפולמוס. רבי משה פרובינצאלו זכה לתמיכת רבני ארץ ישראל רבים ובראשם רבי יוסף קארו וחכמי צפת, ולרבני ונציה הצטרף רבי דוד בן זמרא (הרדב"ז). כל אחד מהמחנות הדפיס עלונים וספרים שתמכו בעמדתו ההלכתית.

שלושה ספרים שהודפסו במהלך הפולמוס עומדים למכירה בבית המכירות הפומביות ’קדם‘ בירושלים: "הצעה על אודות הגט" שהודפס בוונציה ע"י תומכי תמרי, הספר "אלה הדברים" שנדפס במנטובה ותומך בונטורוצו ו"ביאור זה יצא ראשונה" – פסקו של רבי משה פרובינצאלו באותו עניין, שהודפס אף הוא במנטובה.

מרון ארן, מבעלי בית המכירות הפומביות ’קדם‘ בירושלים, מציין: "מדובר באחת המחלוקות ההלכתיות המרתקות בהיסטוריה שהסעירה את רוב יהדות העולם. היא גם ממחישה את מסורת המחלוקת היהודית שבסוף מתכנסת לתוך דיון הלכתי רבני ומוכרעת באמצעותו".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו