עולם השירה והניגון היה קרוב ללבו של הרב משה צבי נריה זצ"ל. הוא נהג לאמץ ניגונים ששמע בחצרות חסידים ולשלב אותם בשיחות ובדרשות שנשא בישיבה בכפר הרא"ה ובמקומות אחרים.

את אחד מהניגונים הללו נהגו לשיר בכפר הרא"ה לפני השיחה בערב שבת. בשנתו האחרונה עודד הרב נריה זצ"ל את תלמידיו דובי טל ואת הרב שלמה רוזנפלד להקים ישיבה בבקעה בישוב שדמות מחולה. לאחר פטירת הרב נריה הישיבה נקראה על שמו - ישיבת "שדמות נריה".

בישיבת הבקעה ממשיכים את מסורת כפר הרא"ה לשיר את הניגון לפני השיחה בערב שבת. לרגל יום השנה לרב נריה זצ"ל שחל בי"ט כסלו הקליטו תלמידי ישיבת הבקעה את הניגון בעיבודו של הרב נערן אשחר, ר"מ בישיבה.

מקור הניגון בחסידות גור. הוא הולחן בשנת תש"ו על ידי ר' יעקב תלמוד לרגל חתונת מרן כ"ק בעל ה"פני מנחם".