יריב לוין
יריב לוין צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

יו"ר סיעת הליכוד ומרכז האופוזיציה, ח"כ יריב לוין, העביר הערב (שני) להנהלת הקואליציה את הצעת האופוזיציה להסדר שיאפשר את חידוש עבודתן התקינה של ועדות הכנסת.

לוין ציין כי בשל העובדה שסיעת הליכוד מונה 29 חברי כנסת, כרבע מהמחוקקים במשכן, יחס זה צריך לבוא לידי ביטוי גם בהרכב הוועדות. "בפועל, הקואליציה החליטה באופן חד צדדי לקצץ את הייצוג של סיעת הליכוד בחצי במספר ועדות חשובות, ובהן ועדת הכספים וועדת הכנסת. כמו כן, הגדילה הקואליציה באופן מלאכותי את מספר החברים שניתנו לסיעות המרכיבות אותה באופן שמעוות את הרכב הכנסת. כך, כל קול של בוחר שהצביע לסיעות הקואליציה בקלפי הפך לשווה יותר, לעיתים אפילו פי שניים, מקולו של בוחר שהצביע לאחת מסיעות האופוזיציה. כל זאת, בניגוד מוחלט לעקרון היסוד של ההליך הדמוקרטי לפיו לכל אדם קול אחד וכוח ההצבעה של כלל האזרחים שווה".

לדבריו, "מצב הדברים הביא לכך שההצבעות בוועדות הכנסת הפכו לחסרות משמעות, משעה שהרוב הקואליציוני המלאכותי שהקואליציה קבעה בהן, מנע כל שיקוף אמיתי של מגוון הדעות בכנסת ומשקלן בהתאם לתוצאות הבחירות. הדבר חמור במיוחד משעה שדיוני התקציב, לרבות אישור תקציב המדינה וחוק ההסדרים, נעשו באופן שבו כוחן האמיתי של סיעות האופוזיציה לא היה יכול לבוא לידי ביטוי בהצבעות השונות".

לקריאת מכתבו המלא של ח"כ יריב לוין לחצו כאן

מרכז האופוזיציה מעלה את הדרישה כי הרכבי הוועדות יתוקנו באופן שישקף את הרכב הסיעות ובאופן "שהפער בין הקואליציה לאופוזיציה יעמוד על חבר אחד בכל ועדה, (לרבות בוועדת הכספים, בוועדת הכנסת ובוועדת חוק, חוקה ומשפט)".

עוד הוא דורש כי "בשתיים מהוועדות הסטטוטוריות, על פי בחירת הקואליציה, יוחרג הסדר זה ויינתן בהן רוב לאופוזיציה, באופן שמספר חברי כלל הוועדות שיינתנו לקואליציה ולאופוזיציה יתאם את כוחן במליאת הכנסת".

הצעת האופוזיציה כוללת גם ראשות של אחת משלוש הוועדות החדשות שהוקמו על ידי הקואליציה (הוועדה לביטחון פנים, ועדת הבריאות, והוועדה למיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים), בהתאם להסדרים שהיו נהוגים בעבר.

לדרישת לוין על הקואליציה להימנע מלהתערב במינוי יושבי ראש הוועדות מטעם האופוזיציה.

בנוסף, דורשים באופוזיציה כי לא יבוצעו שינויי תקנון ללא הידברות איתם וללא הסכמתם.

עוד הוא מבקש שתישקל האפשרות להעמיד בראש ועדת האתיקה נציג של האופוזיציה, אשר ימונה על ידי יו"ר הכנסת, על דעת כל ראשי סיעות האופוזיציה.

לוין מציין כי הדרישות הן בנוסף להצעה לתפקידי יושבי ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, ועדת המדע והטכנולוגיה והוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, אשר מגיעים לאופוזיציה והוצעו לה על ידי הקואליציה.

"הנני תקווה כי תשקלו הצעה זו, אשר יש בה אך ורק כדי להשיב לאופוזיציה את הזכויות המגיעות לה בהתאם לכוחה המספרי בכנסת. ככל שתקבלו הצעה זו, יפעלו סיעות האופוזיציה למינוי חבריהן בוועדות הכנסת השונות וכן לאיוש תפקידי יושבי ראש הוועדות המגיעים להן", סיכם לוין את מכתבו.