וליד טאהא
וליד טאהא צילום: Yonatan Sindel/Flash90

שרת הפנים איילת שקד ויו"ר ועדת הפנים וליד טאהא הגיעו לפשרה על חוק החשמל, שנועד לחבר לחשמל בתים שנבנו ללא היתר במגזר הערבי.

חבר הכנסת טאהא מסיעת רע''מ סירב לספר על ההסכמות עם שקד ואמר: ''מעדיף לא להתייחס לפרטי המתווה עם שקד, מכיוון שזה יספק חומר טוב לקיצוניים לתקוף את הממשלה, עדיף שהדברים האלה יישארו רחוק מהתקשורת. השגנו את מה שצריך לטובת האזרחים הערבים וזה מה שחשוב''.

לפי חדשות 13, שקד וטאהא הסכימו כי התיקון היחיד לחוק הוא בקציבת הזמן, כאשר יקצבו זמן לוועדת מחוזית למתן התייחסות ל-45 ימים, ובנוסף, קציבת זמן לשרה למתן החלטה לאחר תום הזמן שניתן לועדה המחוזית למשך 120 ימים.

מנגד, הוסרו מההצעה אופציית החלת החוק על בתים שיש להם צווים שיפוטיים, הדרישה להחזרת ערבות כשאין היתר, כאשר מנגנון הערבויות נשאר כפי ששקד דרשה בוועדת שרים. כמו כן, נקבע שיש להגיש תוכנית מפורטת כתנאי למתן צו לחיבור לחשמל.

בפורום ההתיישבות הצעירה אמרו הבוקר כי "שקד מעניקה לתנועה האסלאמית חשמל ואור בזמן שאותנו היא משאירה בחושך. במקום ששרת הפנים – שנבחרה בקולות מצביעים תושבי ההתיישבות הצעירה – תתגאה בהסדרתנו, היא מתגאה ב'הישג' שבזכותו יולבנו 'רק' 70,000 בתים ערבים בלתי חוקיים. אנחנו מצפים ממי שמצליחה להגיע להבנות חגיגיות עם רע"מ, לדאוג לכל הפחות באותה מידה לאנשים שבחרו בה וחשים שוב מרומים".

יו"ר שדולת ארץ ישראל חברת הכנסת אורית סטרוק פירטה את התנגדותה לחוק, ואמרה: "נשארנו עם החוק הגרוע והמביש שעבר בטרומית. חוק שילבין 70,000 בתים ערבים וישחיר את המשילות ושלטון החוק. איזה עיזים הוצאו ממנו בעמל ובעקשנות של שרת הפנים? כמות – קו התאריך של חוק קמיניץ (1/18) הוכנס לתוך החוק. מה שנבנה אחריו – לא יולבן לפי הפטנט הזה. בעלות – רק בעלים של הקרקע יוכל לבקש הלבנה של המבנה הבלתי חוקי שבנה עליו (בלשון החוק: רק מי שזכאי לקבל היתר בנייה)''.

סטרוק המשיכה לפרט את הבעייתיות בחוק החשמל: ''משילות – המערכת השלטונית שהוכנסה לתוך סד זמנים (שאיילת שקד הרחיבה קצת) עלול לייצר צווארי בקבוק בשל עומס הפניות שיוזרמו (ביד מכוונת כמובן) ולהותיר את השר/ה ללא בסיס של חוות דעת מקצועית לקראת קבלת ההחלטה על ההלבנה. סד הזמנים הזה יהפוך את השר/ה לחשוף/ה ללחצים (מי ילחץ? נחשו נא) וללא עמידה משפטית (מי יגרור את ההחלטה לבית המשפט? גם ‏נחשו). בקיצור – שינוי משמעותי שישמש כפלטפורמה ללחצים, ובעצם יגדיל גם את כמות המבנים שיולבנו, כך שעז הכמות לא עזבה אותנו לגמרי".

עוד הוסיפה סטרוק כי "לפי איילת, הנושא הזה מסודר באמצעות טופס עליו יוחתמו מבקשי ההלבנה שכולל הבהרה שאם בסוף לא יינתן היתר בניה – החשמל ינותק. ‏צריך לזכור שטופס הוא במעמד נמוך מחוק. ההבהרה הזו הייתה צריכה להיכנס לחוק עצמו, ולא נכנסה".

"רוב עדר העיזים של רע"מ בחוץ, אבל עז אחת בפנים ותעשה בעיות בהמשך. עז אחת עדין בדלת. 3.5 לאיילת, 1.5 לטאהא, 70,000 לתנועה האסלאמית – והפסד גדול לתנועה הציונית ולמשילות הישראלית. חוק רע ומביש. צריך להצביע נגדו", כך סטרוק.