הרב חגי לונדין
הרב חגי לונדין צילום: ללא

השבוע מתחילים בעז"ה חיסונים לילדים; מערב אירופה נמצאת בגל אדום; הקורונה עדיין כאן. כלי הנשק המרכזי שהממסד הרפואי מציע הוא החיסונים; ויחד עם זאת ישנן מספר קבוצות שמתנגדות נחרצות לחיסונים.

המכנה המשותף לקבוצות הללו הוא חוסר אמון בממסד המדעי המקובל. לעיתים דווקא בציבור הדתי חוסר האמון הזה מקבל אוזן קשבת ומתלבש על חוסר האמון כלפי התרבות החילונית.

ההשוואה המוטעית היא שכשם שהיהדות היא מיעוט שעומד על שלו כנגד רוב האנושות, כך גם במישורים אחרים – בהם יש רוב לעומת מיעוט – הצדק הוא עם המיעוט. בשלב נוסף הופכים לאידיאל שדווקא ההתנגדות לרוב מעידה על אומץ ושיקול דעת אובייקטיבי. באזור חנוכה יש שמגייסים את המכבים המעטים מול היוונים הרבים לעזרתם...

נשמעות מהם לא פעם טענות: "הרי גם בגוש קטיף רוב מומחי הביטחון טעו" או "גם בסוגיית הלהט"ב רוב הפסיכולוגים מתנגדים לתפיסה היהודית"; וכשם שכאן יש לעמוד איתנים כנגד הרוב, כך גם הצדק לתמוך במיעוט שמתנגד לחיסונים. החשדנות כלפי הממסד מתגברת בתקופת הממשלה הנוכחית. רבים מקשרים בין ההתנגדות לאג'נדות שמאלניות וחילוניות שהיא מקדמת לבין ההתנגדות למבצע החיסונים.

חשוב להפריד בין תחומי האידאולוגיה והתרבות לבין תחומי המדע! עולם הרוח הוא מופשט ובהתאם לזאת המדד ביחס לאמיתות רוחניות נבחן בחשבון הנצח, קרי בפרספקטיבה היסטורית של אלפי שנים. ויכוחים רוחניים קשורים לנתונים פילוסופיים, רגשיים ואישיותיים לאינספור. העם היהודי הוא מיעוט איכותי שעומד על שלו כנגד כוחות אדירים במהלך ההיסטוריה, ובמבט ארוך-טווח התרבות האנושית אט אט 'מיישרת קו' איתו.

עולם הטבע לעומת זאת הוא מדיד בטווח קצר יחסית, ומתקדם בקצב בטוח של ניסוי וטעיה. אדם ממוצע, בעל זמן וכישורים מוגבלים, אינו יכול ואינו אמור לבדוק כל תחום מדעי בעצמו; ולכן מחליט על פי דעת רוב מומחי המקצוע בתחום המדובר. הטענות כנגד הממסד המדעי שהוא מטעה, בעל אינטרסים וכו' – טעונות הוכחה בכלים הקיימים, כלומר הטוענים אחרת חייבים להעמיד שיטה אלטרנטיבית שתעמוד במבחן הביקורת של רוב המומחים ותשכנע אותם; בינתיים אנו ממשיכים עם הדעה המקובלת. 

תחום החיסונים הוא דוגמא מובהקת לוויכוח מדעי אובייקטיבי בו לכל חלקי החברה יש אינטרס משותף להיות בריאים; לעומת זאת, ויכוחים על חוסנה הלאומי של מדינת ישראל להחזיק עמדה בגוש קטיף, התמודדות נפש האדם לעמוד מול יצריו בסוגיה הלהטבי"ת; ובוודאי הלגיטימציה של הממשלה הלא-נבחרת הנוכחית – הם ויכוחים שמעורבבים בתפיסות עולם אידאולוגיות ותרבותיות. חז"ל ניסחו את הדברים הללו במשפט קצר: "תורה בגויים על תאמין. חכמה בגויים תאמין" (מדרש איכה רבה פרשה ב סימן יג).