בחורי ישיבות
בחורי ישיבות פלאש 90

הרבנים הליטאיים יצאו היום (שלישי) בחריפות נגד תופעת 'כינוסי ההתרוממות' המלווים בזמרים חסידיים בטענה כי מדובר ב'ערבי שירה במסווה רוחני'.

"כבר לפני כמה שנים התריעו גדולי ישראל על הנזק הרוחני והקלקול הנגרם בערבי שירה למיניהם. וכאשר בתקופה האחרונה קמו פורצי גדר למשוך ליבם של בני הישיבות היקרים לכל מיני ערבי שירה במסווה של ערב התרוממות בשירה וזמרה, ושנעשים ללא שום פיקוח רוחני, והאוירה שם רחוקה מלהיות אוירה של רוממות רוחנית, אלא של פורקן ובילוי, ויש בהם נזק רוחני, וביטול עול תורה", נאמר במכתב שפורסם הבוקר בעיתון 'יתד נאמן' בשמו של הרב חיים קנייבסקי.

"וכבר כתב הגר"א זיע"א (אבות פ"ג) בביאור הפסוק הראשון בתהילים "ובמושב ליצים לא ישב כי אם בתורת ד' חפצו", ש"מושב ליצים" הוא היסוד ל"כי אם בתורת ד' חפצו", שהמושב ליצים הוא המעכב היותר גדול של הדבקות בתורה, וכן הוא לשון רש"י שם, 'הא למדת שמושב ליצים מביאו לידי ביטול תורה'.

"ולזאת הננו לפנות לבני הישיבות היקרים, להדיר רגליהם מאירועים אלו שאינם ראויים לעוסקי תורה ועמליה, ויש בהם נזק רוחני, והשומע לדברינו ישכון בטח ויזכה לראות בטוב אור התורה שפע ברכה והצלחה וסיעתא דשמיא".

את מכתבו חתם באומרו כי "קריאתנו למארגני אירועים אלו שלא לפרוץ גדרן של ראשונים ולהימנע מלהביאם למחנה בני התורה, והאירועים לבני הישיבות יעשו רק במסגרת ארגוני בני הישיבות הפועלים תחת פיקוח רוחני בהכוונת גדולי ישראל".

ראש הישיבה הרב גרשון אדלשטיין צוטט אף הוא במכתב משמו. "ראוי לדעת ולהשיב אל הלב דבר פשוט ועיקרי, כי רק עוסקי התורה יש להם חיים מאושרים, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ו ד) 'אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא', ולכן אנו מתפללים ומבקשים כל יום על תורה בכמה לשונות של רחמים, 'אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו', כי מי שאינו זוכה לעסוק בתורה הרי הוא מסכן, וכבר אמר מרן החזון איש זצ"ל כי ההרגשה של עוסקי התורה ביחס למי שלא זכו לעסוק בתורה היא 'שולחנך גדול משולחנם'

"והנה בן תורה צריך שיהיה כל עסקו בתורה, ואף בזמני מנוחה או כשנמצאים שלא במסגרת הקבועה צריך לשמור על הנהגה הראויה לבן תורה, ולהיזהר חס ולשום שלא לרדת ממדרגתו, על ידי דברים המביאים לירידה רוחנית, לכן חלילה לבטל את הזמן היקר ולהשתתף באירועים הנקראים ערבי שירה או כל שם וחניכה דאית להו, אשר אינם מתאימים לבני תורה, ואינם מביאים לשום אושר, אלא יש בזה פריקת עול תורה וירידה רוחנית, והוא דבר חמור, ואשרי האיש אשר לא הלך וגו' ובמושב לצים לא ישב, ובזכות זה יזכו להתעלות במעלות התורה ודרכי קנייניה, ולחיים טובים ומאושרים".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו