הרב שלמה יוסף וייצן
הרב שלמה יוסף וייצן צילום: רפאל זוהר

הרב ש. יוסף וייצן

רב היישוב פסגות ור"מ בישיבת בית אל

רב משיב באתר ישיבה

חז"ל שואלים בגמרא למה לדורות הראשונים נעשו ניסים ולנו לא נעשים ניסים, ומשיבים: "קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם, אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם". פירוש דבריהם הוא שקיום תורה ומצוות בצורה טבעית גורם לברכה שבאה בצורה טבעית.

בקיום המצוות בדרך רגילה אנו יכולים לעורר על עצמנו השגחה פרטית המתוארת בפרשת "והיה אם שמוע". הגשמים יורדים בעתם וישנה ברכה קבועה הבאה כתוצאה מקיום המצוות. אולם יש אפשרות לקיים תורה ומצוות מעל ומעבר למה שנדרש מאיתנו לקיים בדרך טבעית, ניתן לקיים מצוות במסירות נפש, ודבר זה מעורר הנהגה מיוחדת של הקב"ה עמנו. כשם שאנו מקיימים מצוות בצורה חריגה כך גם הקב"ה נוהג עמנו בדרך ניסית בהשגחה ובברכה שהיא מעל ומעבר לכלים הטבעיים.

הנס בחנוכה בא כתוצאה ממסירות הנפש של החשמונאים. הנס שמדובר עליו בחנוכה - אך טבעי שיהיה נס. בניסים שבאים על ידי אתערותא דלעילא אי אפשר לצפות שיהיה נס. רק הנבואה יכולה לעמוד על סדרי הניסים שבאים מלמעלה. אך הנס של חנוכה בא מכוח האמונה והביטחון של החשמונאים בכך שיש להם סייעתא דשמיא.

המדרגה של מסירות נפש שמובילה להופעתם של ניסים היא הדבר העיקרי שקיבלנו מחנוכה. מזמן החנוכה התגלה כוח חדש שמקיים את עם ישראל. בשנות הגלות מה שיקיים את עם ישראל במצבים של צרות הוא מסירות הנפש היהודית. חנוכה מתגלה בדור של שמד, כשמכוח מסירות הנפש של עשרת הרוגי מלכות לא יכלו הרומאים לנו, והתורה נשארה חיה ומחיה את עם ישראל. וכך במהלך כל הגלות שאחריה.

מדרגה זו מתגלה דרך ההתמודדות שלנו מול אומות העולם. צורת ההתמודדות עם הגויים בימי בית ראשון היא פשוטה למדי, נאמנות לנביאים ולהארה השמימית. ההסתבכויות בימי בית ראשון אינן קשורות באופן מהותי להשפעה הפנימית של הגויים עלינו. הסיבוך של עבודה זרה קשור לבוסריות בטהרה שצריכה לשכון בעם ישראל, טהרה שתביא את עם ישראל להתנתק מכל דמיונות עבודה זרה.

בימי בית שני, כאשר אין נבואה, ההשפעה של הגויים על עם ישראל יכולה להיות הרבה יותר גדולה. אין את האתערותא דלעילא. אם כן, כיצד מתמודדים? זאת באו החשמונאים ולימדו אותנו. אנו מתמודדים עם הגויים על ידי מסירות נפש. בדורות של שמד שבאו לאחר מכן, מסירות הנפש היא שגרמה להישרדות בזמן הגלות, על ידי העמדת הרוח בראש השאיפות שלנו. למעשה, מהותו של חנוכה היא הנכונות ללכת אחרי ה' במסירות נפש.

מתוך כך אנו יכולים להבין גם מדוע עשה הקב"ה נס והדליקו שמונה ימים בשמן טהור. אפשר היה להדליק בשמן טמא, אפשר אולי היה לקיים את ההדלקה באמצעות פטנטים הלכתיים כלשהם, אולם הקב"ה ראה את ההשתוקקות הגדולה של עם ישראל לקיים את המצווה כהידורה בלי היתרים מיוחדים. על כך בא הנס. משום כך יש דגש מיוחד במצוות נר חנוכה על עניין מהדרין ומהדרין מן המהדרין. על ידי קיום המצווה בהידור אנו משחזרים את מדרגת החשמונאים שמסרו נפשם ומכוחם באה הארת הנס.

בשיתוף אתר ישיבה

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו