הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א צילום: אריה מינקוב, אתר "ישיבה"

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ראש מוסדות ישיבת בית אל ואתר ישיבה, לשעבר רב היישוב בית אל

ימי החנוכה ממלאים את הלבבות שמחה. אלו ימים של אור ושל שמחה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. והאור מוסיף והולך ואיתו השמחה הולכת וגוברת מיום ליום.

לכל דבר יש הזמן שלו. עת לכל חפץ. ולא במקרה ימי החנוכה מתחילים בכ"ה בכסלו. לא במקרה אירע הניצחון והתחדשות העבודה בבית המקדש בכ"ה בכסלו. יש ביום הזה משהו מיוחד.

בחודשים תשרי, מרחשוון וכסלו אור השמש מתמעט והולך עד תקופת טבת, ומתקופת טבת אור החמה מוסיף והולך. היום גדל והלילה מתקצר, עד תקופת תמוז, שבו אור החמה בשיא תוקפו ומאז הוא מתחיל להתמעט. כ"ה בכסלו מגיע חמישה ימים לפני ראש חודש טבת, לפני התחלת האור המוסיף והולך. במילים אחרות, האור הרוחני מתחיל להאיר בעולם חמישה ימים לפני האור הגשמי.

הקבלה לדבר מצאנו בדברי חכמים שאמרו שבתשרי נברא העולם והם התכוונו בדבריהם לבריאת האדם שהתרחשה באחד בתשרי, דהיינו ביום השישי לבריאת העולם. גם שם חמישה ימים לפני בריאת האדם, שהוא עיקר הבריאה, ביום הראשון שהוא כ"ה באלול, נברא האור: "ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור". האור הזה הוא האור הרוחני, האור העליון, שקדם בחמישה ימים לבריאת האדם שהוא עיקר הבריאה, ועל כך נאמר "בתשרי נברא העולם".

בכ"ה בכסלו הופיע האור הרוחני, אור הנרות במקדש. חמישה ימים לפני ראש חודש טבת שבו מתחיל האור הגשמי, אור החמה, להיות והולך וגדל.

דבר נוסף אירע ביום כ"ה כסלו. בפסיקתא רבתי נאמר שמלאכת המשכן נגמרה בכ"ה בכסלו. אומנם המשכן לא הוקם בפועל עד ראש חודש ניסן, אבל הוא היה מוכן ומושלם בכ"ה בכסלו. ואין זה מקרה, כי היום הזה כאמור הוא יום מיוחד, יום הופעת האור הרוחני, האור העליון הקודם להופעת האור הגשמי שמופיע בראש חודש טבת. במשכן ובמקדש מופיע האור הרוחני, ועל כן המשכן נגמר בכ"ה בכסלו. בכ"ה בכסלו נכנסו ישראל להיכל אחר ניצחונם על היוונים וחידשו את עבודת המקדש והדליקו נרות במנורה במקדש. אלו דברי המהר"ל הנפלאים על מהותם הסגולית של הימים הללו, ימי החנוכה.

ומכיוון שאמרנו שהימים הללו במהותם מתאימים לניסים ולנפלאות שנעשו בהם, אלו ימים שמסוגלים להופעת אור רוחני, אור הקדושה, אם כן נמצא כי בכל שנה בימי החנוכה מתחדשת עלינו הופעה רוחנית, אלא שפעמים שהיא גלויה כבימי החשמונאים ופעמים שהיא נסתרת ורק בפנימיות הלב נדלק ניצוץ חדש של אור קודש, שעדיין סמוי ולא נראה ורק בעתיד ייראה.

כן הדבר בכל שנה ושנה בימי החנוכה. מתחדשת עלינו הופעה רוחנית, אלא שפעמים שהיא גלויה כבימי החשמונאים ופעמים שהיא נסתרת ורק בפנימיות הלב נדלק ניצוץ חדש של אור קודש שעדיין סמוי ולא נראה ורק בעתיד ייראה. כן הדבר בכל שנה ושנה בימי החנוכה, ועל אחת כמה וכמה בתקופה זו בהיותנו כאן שוב בארץ ישראל המקודשת. ימי החנוכה מאירים לנו וממלאים אותנו עוז וגבורה גשמית ורוחנית ומהם אנו שואבים כוחות, אמונה ומעשה להמשך גאולתנו ופדות נפשנו. ויהי החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו.

בשיתוף אתר ישיבה

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו