בגרות
בגרות צילום: Roy Alima/Flash90

משרד החינוך מודיע כי שאלוני בחינות הבגרות מהקיץ הבא ייכתבו בלשון רבים.

לאחר ביקורת שהתעוררה על שאלה בבחינת הבגרות בלשון שעסקה בכתיבה מגדרית, במשרד החינוך הוחלט שהבחינות לא ינוסחו בלשון זכר יחיד.

בהודעה שנשלחה לכותבי הבחינות ופורסמה בכאן חדשות, נכתב: ''במשרד החינוך הוחלט שמקיץ 2022 הפניה לנבחנות ולנבחנים תהיה בלשון רבנים. ענו, כתבו, הציגו... נא לנסח בהתאם".