"האמת הגדולה היא באחדות, ההצלחה היא באחדות, וגם הסייעתא דשמיא היא באחדות. כך אומרים חז"ל ואני מאמין במה שחז"ל אומרים, שדבריהם אינן מליצות, אלא דבריהם אמת. חז"ל אומרים דברים חזקים על המשמעות של האחדות, ונאמנים דבריהם".

כך אמר הרב חיים דרוקמן, ראש ישיבת אור עציון, וחבר נשיאות ארגון 'איחוד רבני הציונות הדתית' בכנס רבני המרכז שנערך ביום רביעי האחרון בפתח תקווה. כמאה ועשרים רבנים השתתפו בכנס, שכלל גם חלוקה לקבוצות חשיבה ופאנל בנושא הכשרות.

הכנס הוא השלישי בסדרת כינוסי הרבנים האזורים שמוציא לפועל ארגון 'איחוד רבני הציונות הדתית', לאחר כנס רבני הדרום שנערך באלול בשדרות, וכנס רבני הצפון שנערך בחשוון בעפולה.

בהמשך דבריו התייחס הרב דרוקמן לתפיסתו את המרחב הציבורי של המדינה: "יש היום ציבור בישראל שאני אכנה אותו 'מסורתיים', ציבור אדיר שרוצה שמדינת ישראל יהיה מדינה יהודית, אינו רוצה בתחבורה ציבורית בשבת. אלה יהודים שאולי יהודים לא מקפידים על כל סעיפי השולחן ערוך, אך הם רוצים שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית. צריך להתעלם מאותה קבוצה זעקנית בכיוון ההפוך, המציאות בשטח היא אחרת לחלוטין. לרומם את הקבוצה הזו, את עם ישראל, ולקרב אותם לאמת – זה צו השעה ממש".

הרב זלמן מלמד, ראש ישיבת בית אל וחבר נוסף בנשיאות הארגון, אמר בכינוס: "הדור שלנו הוא דור גדול, דור של קיבוץ גלויות. היינו מפוזרים וחיינו חיים פרטיים חזרנו להיות ציבור, עם. הרב צבי יהודה היה אומר שאנו עם ישראל שעובד את ה' אלא אומה. יש לנו דור גדול, תקופה גדולה ודרך גדולה ולכן צריך לעשות מעשים גדולים בגדלות ובאיכות. יש לנו דרך גדולה שאנו, הציונות הדתית, אמונים עליה – אמונה שרואה את כל מעשי ה' כגאולת ישראל. אנו מחויבים לזה, ולעשות את זה אפשר רק כשאנו גדולים, כשנדע לעבוד יחד כציבור. ממילא ההשפעה שלנו על המדינה תגדל ונוכל לעשות דברים גדולים, נוכל להגיע ליתר שלמות של המחנה".

"עצם האיחוד יש בו קריאה גדולה בשם ה'. אחדות אינה טשטוש אלא מצווה, קידוש ה', והפירוד הוא עבירה. ואין דבר מרחיק יותר את הציבור מהפירוד. אחדות פירושה להתרומם מהפרטים, ולהיות מחוברים. התופעה של חילוקי דעות בין תלמידי חכמים היא לכתחילה, יש הרבה דעות וכולם מתחברים יחד. מובן שיש חילוקי דעות, וכשדנים יחד רואים במה מסכימים ובמה חלוקים, ומינה ומינה יתקלס עילאה.

אני מתפלל ומייחל שנוכל להתרומם מעל חילוקי הדעות. איש לא יוותר על דעתו – אדרבה, כל אחד יחזיק בדעתו, כולנו רוצים לפעול לשם שמים – והיחד הזה יביא אותנו למהלכים גדולים, שאני מאמין ומצפה שנגיע להם".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו