הרב זלמן מלמד, ראש ישיבת בית אל וחבר נוסף בנשיאות הארגון, השתתף בכנס השלישי בסדרת כינוסי הרבנים האזורים שמוציא לפועל ארגון 'איחוד רבני הציונות הדתית'.

"הדור שלנו הוא דור גדול, דור של קיבוץ גלויות. היינו מפוזרים וחיינו חיים פרטיים חזרנו להיות ציבור, עם. הרב צבי יהודה היה אומר שאנו עם ישראל שעובד את ה' אלא אומה. יש לנו דור גדול, תקופה גדולה ודרך גדולה ולכן צריך לעשות מעשים גדולים בגדלות ובאיכות. יש לנו דרך גדולה שאנו, הציונות הדתית, אמונים עליה – אמונה שרואה את כל מעשי ה' כגאולת ישראל. אנו מחויבים לזה, ולעשות את זה אפשר רק כשאנו גדולים, כשנדע לעבוד יחד כציבור. ממילא ההשפעה שלנו על המדינה תגדל ונוכל לעשות דברים גדולים, נוכל להגיע ליתר שלמות של המחנה".

"עצם האיחוד יש בו קריאה גדולה בשם ה'. אחדות אינה טשטוש אלא מצווה, קידוש ה', והפירוד הוא עבירה. ואין דבר מרחיק יותר את הציבור מהפירוד. אחדות פירושה להתרומם מהפרטים, ולהיות מחוברים. התופעה של חילוקי דעות בין תלמידי חכמים היא לכתחילה, יש הרבה דעות וכולם מתחברים יחד. מובן שיש חילוקי דעות, וכשדנים יחד רואים במה מסכימים ובמה חלוקים, ומינה ומינה יתקלס עילאה.

אני מתפלל ומייחל שנוכל להתרומם מעל חילוקי הדעות. איש לא יוותר על דעתו – אדרבה, כל אחד יחזיק בדעתו, כולנו רוצים לפעול לשם שמים – והיחד הזה יביא אותנו למהלכים גדולים, שאני מאמין ומצפה שנגיע להם".