הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטיין Photo by Yaakov Naumi/Flash90

במכתב שפורסם הבוקר (א') בעיתון 'יתד נאמן' מבקשים הרבנים הליטאיים מבחורי הישיבות להתחזק בלימוד התורה בחנוכה והסבירו כי בזמננו "רוצים לעקור את התורה".

“בימי מלכות יון הרשעה גזרו היונים על ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. וברחמי הקב”ה זכו ישראל לישועה, ובזכות הנס שהיה לאבותינו בימים ההם, גם אנחנו בזמן הזה עוסקים בתורמה ומקיימים את המצוות”, כתבו הרבנים הרב חיים קנייבסקי והרב גרשון אדלשטיין החתומים על המכתב.

בדבריהם הוסיפו כי “והנה אף בזמננו קמים עלינו ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ויש בזה חילול השם, לכן מחויבים אנו להוסיף זכויות ולהתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוק, ולהרבות בכבוד התורה וגדוליה, ולא ח”ו להיפך שיש בזה חילול השם, ובפרט יש להתחזק בהתמדת לימוד התורה”.

"וכמו שכתב השל"ה הק', 'כי היוונים חשבו לבטל תורה ומצוות, אם כן הימים הקדושים האלו ראויים ביותר להתמדת תורה מבשארי ימים'".

את מכתבם חתמו בברכה: "ועל-ידי שכל אחד יראה להתחזק כפי יכולתו בשקידת התורה, יתרבה כבוד השם בעולם, ונזכה לישועת השם במהרה".