הרב חיים קנייבסקי
הרב חיים קנייבסקי צילום: Aharon Krohn/Flash90

עליית מדרגה במאבק הרבני נגד כוונת הממשלה לאשר את מתווה הכותל המבקש להכיר באופן רשמי בזרמים האנטי אורתודוקסים.

במכתב חריף מסוגו שיתפרסם מחר בעיתון הליטאי 'יתד נאמן' קוראים הרב חיים קנייבסקי והרב גרשון אדלשטיין לכל אחד "לעשות הכל למנוע את החרפה", כלשון המכתב.

תחת הכותרת "ופרצו חומות מגדלי", כתבו הרבנים כי "על שמועה נוראה כי באה שקמו מזרע ישראל להשבית ולהכרית כל קדשי ישראל ולאחר שעמלים למוטט את חומות הכשרות והגיורים היל"ת שנבנו בעמל להציל ככל האפשר, לא נתקררה דעתם ורוצים לפגוע בשריד בית מקדשנו, הכותל המערבי שלא נסתלקה ממנו שכינה מעולם".

במכתב נאמר כי "והננו בזה למחות בעוז נגד הכוונה לחלל את קדושת הכותל המערבי על ידי נתינת מקום והכרה למהרסי הדת רח"ל, אשר רצונם לעקור את הכל ולחלל שם שמים ח"ו".

הרב קנייבסקי והרב אדלשטיין מורים במכתבם יוצא הדופן כי "ועל כל אחד ואחד לעשות הכל למנוע את החרפה במקום הקדוש, ולהתחזק בתורה ובתפילה, למען נזכה למניעת חילול השם ולביאת משיח צדקינו במהרה".

קריאת הרבנים
קריאת הרבנים צילום: מתוך ׳יתד נאמן׳