הרב יונה גודמן: למה צריך ציונות דתית?

הרב יונה גודמן פונה להורים וקורא להם לזהות את השורש המשותף של עמדות ילדיהם בסוגיות רבות. לדבריו, בנושא אחר נושא ניתן לשמוע מחלקם את הטיעון של "חיה ותן לחיות".

חלקם מושפעים מתפיסות פוסט-מודרניות ומסרבים לאמץ חזון כלשהו לעתיד החברה הישראלית. לדעתם, העיקר הוא שכל אחד יחיה כמו שהוא רוצה, ואסור להם לאמץ להביע דעה כיצד תיראה הפרהסיה בישראל.

הרב יונה טוען שבעת דיונים עם ילדינו, גם בנושאים שקשורים לחייהם, כמו נכונותם לשבת לשוחח עם קבוצת חברים עת כמה מהנוכחים פורקים עול בצורות שונות – עלינו גם לגעת בשורש. לדבריו, "לא די לשוחח איתם על הנושא המדובר, כמו יחסם לחברים שמעשנים לידם בשבת. צריך גם לשוחח איתם על השורש. על השאלה האם יש מקום וצורך בחזון ציבורי והאם יש מקום ל'אמת' ולדעות מגובשות ביחס לחברה".

לדברי הרב גודמן, זו תופעה שמתגלה, בעוצמות שונות, רק אצל חלק מבני הנוער, אך חשוב לשוחח עליה עם כולם. לדעתו, יש לסייע להם להבין את ההבדל בין כפייה פרטית על אדם בתוך ביתו, דבר שיש להסתייג ממנו, ובין הזכות והחובה לאחוז בחזון, להאמין באמיתות ולפעול לקידומם.

בימים ההם ובזמן הזה.